Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálním stavem problematiky  drogových a alkoholových závislostí. Předat jim praktické zkušenosti z řešení této problematiky, objasnit přístupy a techniky práce s uživateli i s rodinou uživatele. Společně s účastníky vyjasnit síť péče o drogově a alkoholově závislé v jejich regionu.

 


 

vzdělávací program:

 

pro pracovníky v sociálních službách – další vzdělávání

 

SPECIFIKA DROGOVÝCH A ALKOHOLOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Akreditace vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu MPSV ČR č. 2010/093-PC

 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin (1den)

 

Místo konání: Třebíč, Okružní 935, učebna č. 26

(v sídle Západomoravské vysoké školy Třebíč)

 

Termín: čtvrtek 23. září 2010, v čase 8.30 - 16.00 hod.

 

Obsah programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálním stavem problematiky drogových a alkoholových závislostí. Předat jim praktické zkušenosti z řešení této problematiky, objasnit přístupy a techniky práce s uživateli i s rodinou uživatele. Společně s účastníky vyjasnit síť péče o drogově a alkoholově závislé v jejich regionu.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rámci jejich dalšího vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách), kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 20

 

Vstupní podmínky:

Současná praxe v sociálních službách nebo sociální práci.

 

Forma vzdělávacího programu:

Program je koncipován jako vzdělávací modul s časovou dotací 8 hod., realizován v prezenční formě, účast frekventantů bude evidována v prezenční listině. Za absolvování kurzu získají jeho účastníci osvědčení o celoživotním vzdělávání v akreditovaném programu MPSV ČR.

 

Lektorské zajištění:

Ing., Mgr. Ivo Vítek – vedoucí K-centra Noe Třebíč

 

Cena programu pro 1 účastníka: 850,- Kč/ za 1den

Cena zahrnuje pronájem vzdělávacích prostor, lektorské a organizační zajištění, osvědčení, drobné občerstvení. Kurzovné hradí účastník na účet o.s. TreMediaS, faktura bude vystavena a předána účastníkům kurzu v den realizace kurzu.

Zájemcům zajistíme v místě vzdělávací aktivity oběd v ceně 56,- Kč (polévka, hlavní jídlo, pití), jídelníček k výběru za 3 jídel zašleme v pátek 17.09.2010 na e-mail adresu účastníků.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky, zde za sebe každý účastník vzdělávání vyplní přihlášku v elektronické podobě.

 

Uzávěrka přihlášek je v úterý 21. září 2010.

 

V Třebíči dne 14. 09. 2010

 

 

Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

 

Joomla templates by a4joomla