Obsahovou náplní kurzu je seznámit účastníky s  principy a význam individuálního plánování, základními pojmy, zákonnými povinnostmi poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb. Seznámit účastníky s podstatou, zdroji a tvorbou standardů kvality (SQ 2) na příkladech dobré praxe. Aktivity kurzu jsou založené na získání znalostí, zkušeností a především dovedností v rámci individuálního plánování a z oblasti práce s porušováním základních práv a střetů zájmů.

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Akreditace vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu MPSV ČR č. 2010/088-PC

 

 

Rozsah:        16 vyučovacích hodin (2dny)

Místo konání: Třebíč, Okružní 935

(v sídle Západomoravské vysoké školy Třebíč)

Termín: 7. -  8. říjen  2010, a to vždy v čase 8.30 - 16.00 hod.

Obsah programu:

Obsahovou náplní kurzu je seznámit účastníky s  principy a význam individuálního plánování, základními pojmy, zákonnými povinnostmi poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb. Seznámit účastníky s podstatou, zdroji a tvorbou standardů kvality (SQ 2) na příkladech dobré praxe. Aktivity kurzu jsou založené na získání znalostí, zkušeností a především dovedností v rámci individuálního plánování a z oblasti práce s porušováním základních práv a střetů zájmů.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v rámci jejich dalšího vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách), kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 25

 

Vstupní podmínky:

Současná praxe v sociálních službách.

 

Forma vzdělávacího programu:

Program je koncipován jako vzdělávací modul s časovou dotací 16 hod., realizován v prezenční formě, účast frekventantů bude evidována v prezenční listině.  Za absolvování kurzu získají jeho účastníci osvědčení o celoživotním vzdělávání v akreditovaném programu MPSV ČR.

 

Lektorské zajištění:

Mgr. Jaroslav František Žák

 

 

 

Cena programu pro 1 účastníka:    1.700,- Kč/ za 2dny

Cena zahrnuje pronájem vzdělávacích prostor, lektorské a organizační zajištění, tištěné materiály pro účastníky, osvědčení, drobné občerstvení. Kurzovné hradí účastník na účet o.s. TreMediaS po potvrzení přijetí přihlášky a vyrozumění o volné kapacitě.

 

Zájemcům zajistíme v místě vzdělávací aktivity oběd v ceně 56,- Kč (polévka, hlavní jídlo, pití), jídelníček k výběru za 3 jídel zasíláme týden před termínem vzdělávání na e-mail adresu účastníků.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky, zde za sebe každý účastník vzdělávání vyplní přihlášku v elektronické podobě.

Uzávěrka přihlášek je 30. 09. 2010, respektive po naplnění kapacity kurzu.

 

Platba kurzovného:

na účet občanského sdružení č. 8500010607/7940, a to do 05. 10. 2010. Platbu uskutečníte po vyrozumění o volné kapacitě kurzu a vystavení faktury ze strany o.s. TreMediaS.

 

 

 

 

V Třebíči dne   19. 04. 2010                                                  Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

Joomla templates by a4joomla