vzdelavani 2020 mI přes limitní možnosti roku 2020 se podařilo týmu TREMEDIAS zrealizovat několik akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu sociálních pracovníků formou přímého, nikoliv distančního vzdělávání.

V období měsíců srpen až říjen 2020 se uskutečnily kurzy s tematickým zaměřením na možnosti aplikace prvků mediace v sociální práci „Úvod do mediace" a „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině".

Velký zájem byl o vzdělávací program lektorsky zajištěný psychiatrem MUDr. Petrem Grossmannem „Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním", který nabízel přenos a sdílení zkušeností v přímé práci s lidmi se zdravotním hendikepem. Lektor používající ve své lékařské praxi psychoterapii přibližoval aktuální trendy v metodách přímé práce s lidmi s duševním onemocněním, charakteristiky vztahu a udržení kontaktu sociálního pracovníka s klientem.

letak zaklady metod prace mmPo odeznění nouzových opatření vám nabízíme dva kurzy, které jsou akreditované MPSV a jsou určené pro sociální pracovníky.

Oba kurzy budou vedeny zkušenými lektory a jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků.

Více informací získáte v dalším textu, případně přímo v popisu kurzů v sekci přihlášky.

 

 mpsv-logo-m

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků.

 

V dalším textu si můžete prohlédnout nabídku kurzů s podrobným popisem jejich obsahu.

 

Jsme rádi, že jsme pro nadcházející období získali nové akreditace MPSV pro cílovou skupinu sociálních pracovníků. V brzké době vypíšeme termíny ve kterých se můžete do vzdělávání přihlásit.

jedná se o kurzy:

Techniky kaučovacího přístupu v sociální práci a
Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

facilitujeme mTým TREMEDIAS se v předvánočním čase setkal s pomáhajícími profesionály ze sociálního odboru MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Polička a dalšími jednotlivými odborníky. Cílem setkání bylo poskytnutí podpory v oblasti osvojování si facilitačních technik a technik aktivního naslouchání využitelných v přímé sociální i občanské práci.

Naší společnou vizí bylo posunutí se směrem kupředu ve znalostech a dovednostech uplatňování zásad efektivní komunikace v praxi.

Obsahové zaměření kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině. Akreditace: sociální pracovníci 2017/0148-SP-VP.

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0708-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 2. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření: 

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Jedná se o program s časovou dotací 8 vyučovacích hodin (1 den vzdělávání).

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Joomla templates by a4joomla