Od 1. 1. 2019 realizujeme supervize prostřednictvím partnerské organizace Alternis.

Odpověď na otázku "Jaké hodnoty jsou důležité pro sdílení v supervizi" nacházeli sociální pracovníci pod vedením supervizorek TREMEDIAS Aleny Dzurňákové a Ivy Mackové při týmových aktivitách založených na využití kreativních technik.

Dva týmy došly ke shodě ve dvou hodnotových prioritách, a to v hodnotách podpory a spolupráce, které doplnily o hodnoty důvěry, sebeúcty, humoru, spolehlivosti, slušnosti a spokojenosti.

Týmové pojmenování sdílených a žitých hodnot supervize může být podporou motivace pro využívání supervize v tématech nejen případových, ale i individuálních či týmových.

tremedias supervize 2014 mRok 2014 je možné ze strany týmu supervizorů TREMEDIAS označit rokem „supervizí pro OSPODy, tedy orgány sociálně-právní ochrany dětí". Formou externí spolupráce působí supervizoři TREMEDIAS v projektech standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kde poskytují službu supervize v roli nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Rok 2013 přinesl občanskému sdružení TREMEDIAS nové supervizní příležitosti ve třech organizacích Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to konkrétně ve středisku Osobní asistence Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou a ve stacionáři NESA Velké Meziříčí.

V roce 2012 poskytovalo občanské sdružení TreMediaS již čtvrtým rokem službu supervize pro oblast sociální práce a sociálních služeb, a to jak v sektoru veřejné správy, tak i v neziskovém sektoru.

Ze statistických údajů vyplývá, že pravidelně na základě supervizního kontraktu byla tato služba poskytována pěti týmům, a to v rozsahu 82 hodin pro 74 supervidovaných. Nejpočetnějším týmem byla příspěvková organizace Paprsek, které provozuje pobytové zařízení pro osoby s mentálním postižením. Nejdelší spolupráce o.s. TreMediaS v poskytování supervize je u odboru sociálních věcí Městského úřadu Havlíčkův Brod, kde této služby pravidelně již čtyři roky využívají především sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Naopak k "nováčkům" ve využití supervize v roce 2012 patřil MěÚ Chotěboř. U neziskových organizací pokračovala supervizní spolupráce s Pečovatelskou službou Ivančice a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Jihlava.

tremedias_supervize_1Poskytování supervize sociální práce a sociálních služeb je jednou ze základních aktivit občanského sdružení TreMediaS. Aktuálně je členy sdružení poskytována supervize nejen několika třebíčským organizacím, ale i dalším zájemcům v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji.

Grantový systém Zdravé město Třebíč, 2010

Joomla templates by a4joomla