Hodnoty supervize sociální práce PDF Tisk Email
Úterý, 01 Květen 2018 19:03

Odpověď na otázku "Jaké hodnoty jsou důležité pro sdílení v supervizi" nacházeli sociální pracovníci pod vedením supervizorek TREMEDIAS Aleny Dzurňákové a Ivy Mackové při týmových aktivitách založených na využití kreativních technik.

Dva týmy došly ke shodě ve dvou hodnotových prioritách, a to v hodnotách podpory a spolupráce, které doplnily o hodnoty důvěry, sebeúcty, humoru, spolehlivosti, slušnosti a spokojenosti.

Týmové pojmenování sdílených a žitých hodnot supervize může být podporou motivace pro využívání supervize v tématech nejen případových, ale i individuálních či týmových.

Celý článek...
 
Úspěšné pokračování supervizí sociální práce PDF Tisk Email
Úterý, 06 Únor 2018 19:30

praporkyV prostorách neziskové organizace TREMEDIAS se budou i nadále, až do srpna 2018 realizovat supervizní setkání se zaměřením na výkon pozice sociálních pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Supervizních setkání se účastní sociální pracovníci z Města Třebíče, Města Moravské Budějovice, Města Náměť n. Osl., Magistrátu města Jihlavy, Města Telče, Města Žďáru n. Sáz., Města Chotěboře, Města Světlé nad Sázavou a Města Humpolce.

Celý článek...
 
Supervize pro orgány sociálně-právní ochrany dětí PDF Tisk Email
Úterý, 11 Listopad 2014 12:10

tremedias supervize 2014 mRok 2014 je možné ze strany týmu supervizorů TREMEDIAS označit rokem „supervizí pro OSPODy, tedy orgány sociálně-právní ochrany dětí". Formou externí spolupráce působí supervizoři TREMEDIAS v projektech standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kde poskytují službu supervize v roli nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Celý článek...
 
Supervize 2013 PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Prosinec 2013 20:13

Rok 2013 přinesl občanskému sdružení TREMEDIAS nové supervizní příležitosti ve třech organizacích Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to konkrétně ve středisku Osobní asistence Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou a ve stacionáři NESA Velké Meziříčí.

Celý článek...
 
Supervize 2012 PDF Tisk Email
Pondělí, 18 Únor 2013 20:14

V roce 2012 poskytovalo občanské sdružení TreMediaS již čtvrtým rokem službu supervize pro oblast sociální práce a sociálních služeb, a to jak v sektoru veřejné správy, tak i v neziskovém sektoru.

Ze statistických údajů vyplývá, že pravidelně na základě supervizního kontraktu byla tato služba poskytována pěti týmům, a to v rozsahu 82 hodin pro 74 supervidovaných. Nejpočetnějším týmem byla příspěvková organizace Paprsek, které provozuje pobytové zařízení pro osoby s mentálním postižením. Nejdelší spolupráce o.s. TreMediaS v poskytování supervize je u odboru sociálních věcí Městského úřadu Havlíčkův Brod, kde této služby pravidelně již čtyři roky využívají především sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Naopak k "nováčkům" ve využití supervize v roce 2012 patřil MěÚ Chotěboř. U neziskových organizací pokračovala supervizní spolupráce s Pečovatelskou službou Ivančice a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Jihlava.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5

Website Powered by Joomla!