tremedias_supervize_1Poskytování supervize sociální práce a sociálních služeb je jednou ze základních aktivit občanského sdružení TreMediaS. Aktuálně je členy sdružení poskytována supervize nejen několika třebíčským organizacím, ale i dalším zájemcům v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji.

Na základě dlouhodobých kontraktů je v oblasti pomáhajících profesí využíváno případové supervize sdílené ve skupině, individuální, týmové či manažerské.

V místě sídla sdružení, tedy v Třebíči, je v roce 2011 supervize zajišťována ve čtyřech střediscích Oblastní charity Třebíč (poradna Ruth, osobní asistence, charitní pečovatelská služba a domov pro matky), v pečovatelské službě Diana či Třebíčskému centru.

V rámci kraje Vysočina supervize využívají sociální pracovnice MěÚ Havlíčkův Brod a zaměstnanci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - krajské organizace kraje Vysočina. Pečovatelská služba Ivančice a Židlochovice či azylové bydlení pro matky v Moravském Krumlově jsou společně se zařízením pro osoby s mentálním postižením Paprsek organizacemi jihomoravského kraje, které pravidelně přijímají supervizi ze strany o. s. TreMediaS.

 

tremedias_supervize

Joomla templates by a4joomla