Rok 2013 přinesl občanskému sdružení TREMEDIAS nové supervizní příležitosti ve třech organizacích Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to konkrétně ve středisku Osobní asistence Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou a ve stacionáři NESA Velké Meziříčí.

V zakázkách organizací převažovala forma případové supervize nad supervizí týmovou.  Nově započala též spolupráce s organizací ADRA Znojmo, jejichž zakázkou bylo poskytnutí zpětné vazby k supervizi dobrovolníků působících v zařízeních sociálních služeb v regionu Znojemska. I nadále využívaly supervize orgány sociálně-právní ochrany dětí, a to Městský úřad Havlíčkův Brod a Chotěboř. V neziskovém sektoru byla supervize poskytována v rámci projektů pracovní integrace osob se sluchovým postižením u Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR – Krajská organizace Jihlava. V rámci projektů realizovaných v TREMEDIAS byla v roce 2013 průběžně poskytována supervize v projektech: „Pracovní integrace osob se zrakovým postižením“ a „Sdílím péči a pracuji“, ve kterých jsou cílovými skupinami osoby se zdravotním hendikepem a osoby pečující o osobu blízkou.

 

 

supervize 2013

Joomla templates by a4joomla