Motto:

„Ten, kdo jde krajinou se svým klientem, týmem, se může dostat do místa, kde tápe, bloudí, hledá orientaci nebo cestu kudy se vydat dál. V takové chvíli mu může pomoci supervizor, člověk, který z nadhledu může vidět krajinné souvislosti, které jsou neviditelné pro toho, kdo krajinou putuje."

Veronika Čermáková

Kčemu slouží supervize?

Supervize významně přispívá k rozvoji kvality organizací a k rozvoji jejich služeb,

má nepostradatelný podíl na vzdělanosti organizace a vede k procesům vývoje jedince.

 

Supervize je metoda zaměřená na zvyšování kvality a profesionality práce v oblasti pomáhající profese.

Je celoživotní formou učení zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci vlastního potenciálu pomáhajících pracovníků v bezpečném a tvořivém prostředí.

Jedná se především o rozvíjení sebereflexe vedoucí k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu vpracovní činnosti pomáhajících profesí.

Funkce supervize:

 • podpůrná,
 • vzdělávací,
 • řídící.

 

Supervize pro odbornost sociální práce a odborníka představuje možnou záruku:

 • dobrého pochopení a osvojení profesionálních hodnot (supervize v systému řízení)
 • dobrého rozvoje odbornosti (supervize jako součást vzdělávání)
 • dobrého zvládání profesních nároků (supervize jako podpora)

Formy supervize:

 • odborná (případová)
 • individuální nebo sdílená ve skupině, případně v balintovské skupině
 • týmová supervize a supervize řízení

Supervize mohou využít jednotlivci, týmy či organizace, státních i nestátních zařízení,

Co je úkolem supervize?

Zaručovat dobrou úroveň dané odbornosti, přičemž odbornost je vymezena:

 • znalostmi, technikami a odbornými dovednostmi (vědomím)
 • etikou a hodnotami (svědomím)

 

Lidé, kteří pracují slidmi, by se měli stále proměňovat a růst.

Supervize by měla pracovníkům pomoci, aby si byli vědomi vlastních motivací, které je vedou k přijetí tohoto povolání, aby byli schopni reflexe svého jednání a postupů.

 

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou péče o klienta a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe.

 

Supervize se vztahuje k cíli naší práce. Zaměřuje se přitom na proces, jakým daného cíle dosahujeme, a na vztahy, které jsou vpomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem, kterým naše cíle naplňujeme.

Zaměřit se na vztah znamená vzít v úvahu jednotlivé strany vztahu - pracovníka a klienta - a komunikaci mezi nimi včetně přenosových a protipřenosových prvků.

 

 

Joomla templates by a4joomla