Vstupte do světa business angličtiny PDF Tisk Email
Neděle, 21 Červenec 2013 18:51

Občanské sdružení TREMEDIAS realizuje v období od dubna 2013 do března 2015 projekt ESF OPVK

„Vstupte do světa business angličtiny“ 

reg.č. CZ.1.07/3.2.09/04.0002.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvoření jedinečné interaktivní učebnice a na ní založeného vzdělávacího kurzu, jejichž prioritou je zdokonalit praktické schopnosti a dovednosti komunikovat v odborném anglickém jazyce u pracovníků firem se sídlem v Kraji Vysočina.

Součástí projektu bude pilotní ověření vytvořené interaktivní učebnice a na ni navozujícího vzdělávacího kurzu. Projekt se podílí  na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání obyvatel Kraje Vysočina se specifickým zaměřením na odborné jazykové vzdělávání. Vytvoření a následné využívání odborné interaktivní učebnice a vzdělávacího kurzu by mělo vést k suverénní komunikaci s anglicky mluvícími obchodními partnery a vyšší konkurenceschopnosti osob z cílové skupiny na trhu práce.

V současné době, tj. v období od dubna 2013 do března 2014 je realizována 1. klíčová aktivita „Tvorba praktického průvodce – interaktivní učebnice“.

V rámci této klíčové aktivity dojde k vytvoření praktického průvodce v podobě jedinečné interaktivní učebnice. Interakce spočívá v tom, že učebnice bude simulovat reálné situace z obchodního prostředí, a to formou textů, mluveného slova a hraných scének. Veškeré interaktivní první prvky (texty, audio, video) budou k dispozici na CD, které bude nedílnou součástí vytvářené učebnice.
Učebnice bude obsahovat 15 lekcí, přičemž každá z nich bude učit studenty jak správně reagovat v běžných situacích ve světě obchodu, jak se vyvarovat základních chyb vedoucích k nedorozumění při kontaktu s anglicky mluvícími partnery a zákazníky.

 

plakat business english a5

 

 

business anglictina

 

logo rozvoj vzdelavani

 

Website Powered by Joomla!