Jak se nám daří v projektu business angličtiny? Tisk
Úterý, 11 Listopad 2014 12:38

ucebnice uvod mV rámci projektu „Vstupte do světa business angličtiny" přinášíme informace o průběhu realizace jednotlivých klíčových aktivit. V období od dubna 2013 do března 2014 probíhala první klíčová aktivita projektu „Tvorba praktického průvodce", kdy byla týmem lektorů vytvářena jedinečná interaktivní učebnice, která obsahuje 15 lekcí s jednotnou strukturou textů ke čtení, textů k poslechu a videonahrávek, které jsou k dispozici na CD jakožto nedílná součást učebnice.


Obsah jednotlivých témat učebnice tvoří: Telephoning, Business email, Telephone Conferences, Team Building, Cultural Differences in the Business Environment, Hard and Soft Skills, Commercial Strategy and Competition in the Market Place, Customer Satisfaction, Closing a Contract, Training and Seminars, Customer Services, Negotiations, Taxes and Insurance, Problems at work, Crisis Management.

Cílem druhé klíčové aktivity „Tvorby vzdělávacího kurzu na základě vytvořené interaktivní učebnice" bylo v návaznosti na nově vzniklou učebnici zpracovat standardizovaný kurz.

Za nejdůležitější podklad tohoto kurzu je lektory považován manuál pro učitele, který krok za krokem provádí potenciálního lektora celým kurzem. Manuál ukazuje jak učit a jakým způsobem získat z interaktivní učebnice maximum, současně poskytuje četné nápady pro použití materiálů vytvořených v interaktivní učebnici.

Při tvorbě vzdělávacího kurzu nemyslí lektoři pouze na učitele, ale i na studenty pro které vytváří sylabus kurzu (studijní plán kurzu) přesně definující, co mohou studenti od kurzu očekávat. Jedná s o anotaci kurzu blíže určující formu, obsah, zaměření, cíl kurzu a časovou dotaci včetně kompetencí, které mohou účastníci vzdělávání absolvováním kurzu získat. Této klíčové aktivitě se tým lektorů věnuje v období od dubna 2014 do listopadu 2014.

Od prosince 2014 bude probíhat čtyřměsíční pilotní ověření nově vytvořených produktů pro specifické vzdělávání v oblasti obchodní angličtiny, a to za součinnosti osob z cílové skupiny, kterou tvoří účastníci dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina.

 

ucebnice business english uvod

 

ucebnice business english ukazka