Přijďte si zdokonalit svoji němčinu zdarma. Vaše možnosti na trhu práce pak budou určitě lepší. Máme pro Vás připraven jedinečný a osvědčený kurz obchodní němčiny. Kombinujeme přímou výuku s e-learningem již od roku 2012.

 

V rámci udržitelnosti projektu „Obchodní němčina on-line“ reg. č. CZ.1.07/3.2.09/02.0015 nabízíme možnost přihlášení se do e-learning kurzu obchodní němčiny pro účastníky dalšího vzdělávání za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

 

Účastníkem dalšího vzdělávání může být:

osoba starší 18-ti let z kraje Vysočina s minimálně středoškolským vzděláním, znalostmi základů německého jazyka, která aktuálně nebo potenciálně využije odborné obchodní němčiny ve firemním prostředí.

Odborné vstupní požadavky pro účastníka kurzu:

znalost německého jazyka na úrovni B1-B2, základní orientace v oblasti hospodářské němčiny (odborné pojmy, obchodní korespondence),  porozumění čtenému odbornému textu,  schopnost písemného projevu v němčině.

Forma kurzu:

e-learning kurz. Účastníci obdrží přístup do prostředí LMS Moodle. On-line prostředí budou účastníci využívat  individuálně dle vlastních vzdělávacích potřeb.

Obsah výuky:

Kurz obsahuje 40 tematických celků, které se vztahují k oblastem obchodní korespondence, marketingu, účetnictví, práva a aktuálních témat z oblasti hospodářství. Výuka bude probíhat distanční formou, úkolem účastníků bude plnit v on-line prostředí jednotlivá cvičení v rámci předem stanoveného učebního plánu.

Časová dotace kurzu: 7 měsíců, období leden 2014 – červenec 2014.

 

Účast v kurzu je zdarma.

Úspěšní účastníci, kteří splní podmínky učebního plánu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení do kurzu probíhá pouze v elektronické podobě na: www.tremedias.cz – vzdělávání – přihlášky (zde), a to v termínu do 5. ledna 2014.

 

Zahájení kurzu:

osobní setkání účastníků s lektorkou Ing. Alicí Okřinovou v termínu čtvrtek 9. ledna 2014 od 16. hod. na adrese Třebíč, Tomáše Bati 1069 v sídle o.s. TREMEDIAS.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, mackova(at)tremedias(dot)cz,  tel.: 739 967 323

Joomla templates by a4joomla