Pro cílovou skupinu sociálních pracovníků jsme připravili ojediný vzdělávací kurz v tématu
„Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním"
s akreditací MPSV ČR č. 2016/0863-SP.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, psychiatr a psychoterapeut Vojenské nemocnice Brno

 

Obsah kurzu:

 1. základní informace o klasifikaci duševních poruch: základní - orientační seznámení účastníků
  s mezinárodní klasifikací duševních nemocí; organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy,
  neurotické poruchy, poruchy osobnosti
 2. metody přímé práce s lidmi s duševním onemocněním: specifika efektivního přístupu
  (metody přímé práce) s klienty v navázání kontaktu a vztahu, vedení rozhovoru, zjišťování potřeb
  klientů, jejich motivaci pro vhodný způsob využití sociálně-zdravotní péče; metoda práce zaměřená
  na klienta a systém rodiny, komunitní práce
 3. vhodné způsoby intervence ze strany sociálního pracovníka: podmínky a metody šetření v reálném
  prostředí klienta a v kontextu jeho životní situace, porozumění duševní poruše a orientace
  v možnostech intervence a řešení, a to včetně multidisciplinární spolupráce (sociálně-zdravotní kontext)
 4. systém péče o lidi s duševním onemocněním: ambulantní, komunitní a ústavní péče o lidi s duševním
  onemocněním; případové vedení; sítě podpory osob s duševním onemocněním; denní stacionáře,
  krizové služby, sociálně-psychiatrická rehabilitace

 

Termín: 29. 11. 2016 v čase 9.00 – 15.30 hod.

Místo: Magistrát města Brna, Malinovského 3, zasedací místnost 111

Cena kurzovného: 1.800 Kč / 1 osoba (v ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení)

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323

 

Přihlášení je možné pouze elektronicky z webu TREMEDIAS sekce přihlášky  z d e

 

V Třebíči dne 20. 10. 2016

Mgr. Iva Macková,
statutární zástupce

Joomla templates by a4joomla