Ve dnech 12. a 13. října 2017 jsme poprvé realizovali nově akreditovaný dvoudenní vzdělávací kurz Facilitace skupinových setkání s časovou dotací 16 hodin (akreditace MPSV). Kurz je určený sociálním pracovníkům s cílem posílení a rozvoje jejich komunikačních dovedností v oblasti vedení skupinových diskuzí a případových setkání.

Vzdělávání proběhlo v prostorách penzionu Na Pilce, a to s účastí 11 osob, zaměstnanců sociálních odborů městských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Absolventi kurzu získali nové znalosti a dovednosti v oblasti efektivního vedení a facilitování skupinových jednání včetně veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků. Také si osvojovali roli facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Z reakcí absolventů kurzu vyplynulo, že jej vnímali jako užitečný a přínosný a to zejména v oblastech vedení jednání a posílení porozumění klientům v jejich postojích a názorech i v oblasti jejich prožívání.

 

JUDr. Nicol Bednáříková

Mgr. Vladimíra Jůzová

 

  

komunikacni vybava

Joomla templates by a4joomla