Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti ve třídenním kurzu s rozsahem 20 vyučovacích hodin pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.
Akreditace MPSV ČR č. 2012/1484-SP.

Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti v kurzu:

Specifika jednání s osobami se zdravotním postižením

s akreditací č. 2012/1481-SP - MPSV ČR pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti v akreditovaném kurzu:

Komunikace s problémovým klientem
s akreditací č. 2012/1479-SP - MPSV ČR pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

V termínu 23. dubna 2015 se uskutečnil další z akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

Tentokrát v Pardubickém kraji pro zaměstnance OSPOD Lanškroun a Ústí nad Orlicí.

krizova intervence mV termínu 16. - 17. 4. 2015 proběhl v prostorách TREMEDIAS kurz základů krizové intervence s akreditací MPSV ČR pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

Konkrétně se jednalo o sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

 

 

Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti v kurzu „Facilitace nejen případových konferencí" s akreditací MPSV ČR pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

č. akreditace 2012/1484 - SP

mediace mVyužijte příležitosti a přijďte si doplnit, či obnovit poznatky z oblasti mediace do našeho stále žádaného a oblíbeného kurzu „Základy mediace", s akreditací MPSV ČR, který jsme pro Vás připravili jako akreditovaná vzdělávací instituce, pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.

č. akreditace 2012/1484 - SP

Joomla templates by a4joomla