integrace-osob-se-zrakovym-postizenim-mObčanské sdružení TREMEDIAS realizuje od 1. 2. 2013 projekt ESF OP LZZ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.01/91.00048 s názvem "Pracovní integrace osob se zrakovým postižením".

Partnery projektu jsou knihovny digitálních dokumentů v Praze, a to Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Mathilda.

Cílem projektu je začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na trh práce prostřednictvím vzdělávacích aktivit s návaznou tvorbou nových pracovních míst v digitálních knihovnách.

Dne 11. března 2013 byl ukončen dvouletý projekt ESF OPVK jehož cílem byla tvorba e-learning kurzu obchodní němčiny včetně jeho pilotního ověření, které probíhalo v období září 2012 až únor 2013. Pilotní ověření úspěšně absolvovalo celkem 10 osob z Kraje Vysočina, osoby účastnící se dalšího vzdělávání dospělých uplatní získané znalosti a dovednosti ve své profesní praxi a zvýší tak svoji uplatnitelnost na trhu práce.

tremedias_logoObčanské sdružení TreMediaS získalo již druhou akreditaci vzdělávací instituce MPSV ČR.
Vzhledem ke skutečnosti, že MPSV ČR uděluje akreditaci vzdělavacím institucím pouze pro čtyřleté období, požádalo o.s. TreMediaS na podzim roku 2012 o novou akreditaci, která byla udělena s platností do 1. 11. 2016.

esf_logoObčanské sdružení TreMediaS v rámci 3. etapy projektu ESF OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/54.00240 Třebíčského centra "Rodina - základ kariéry" realizuje v období od 22. ledna 2013 do 26. února 2013 „Motivační kurz" s obsahovým zaměřením na sociální komunikaci, psychologii, motivaci, supervizi a orientaci na trhu práce.

zdrave_mesto_trebicV roce 2012 realizovalo občanské sdružení TreMediaS dva projekty v rámci sekundární prevence kriminality a drogové problematiky prostřednictvím opakovaných cyklů vzdělávacích programů ve vazbě ke specifickým cílovým skupinám obyvatel Třebíče.

dite_mobilNaše občanské sdružení Tremedias přichází již se druhou nabídkou komplexu přednášek, která je určena pro třebíčské, sociálně znevýhodněné maminky nezletilých dětí. Soubor zajímavých témat je zcela jistě využitelný v každodenním životě a chceme jím přispět k úspěšnému zvládání jejich obtížné situace. Kurz proto nabízíme zcela zdarma.

Přečtěte si více a bez váhání volejte a přijďte!

prednaskaPo úspěšném testování prvního kurzu, který kombinoval přímou výuku s e-learningem Vám přinášíme druhý akreditovaný kurz, který je opět zaměřen na aplikaci poznatků psychologie v sociálních službách. Forma kurzu bude opět kombinace přímé výuky s e-learningem. Chcete-li se seznámit s jeho zaměřením a bližšími podmínkami účasti, případně se do kurzu přihlásit, čtěte dále.

Joomla templates by a4joomla