Zveme vás na procesní workshop

"Zapojování dítěte v opatrovnickém řízení v organizaci Tremedias"

který proběhne 4. 5. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

 

pozvanka workshop

pozvanka na workshop cochemske praxe mZveme vás na procesní workshop, který proběhne 18. 2. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

Možnost prezenční formy setkání bude upřesněna s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

  

Odborný tým spolku TREMEDIAS vstoupil do druhé poloviny realizačního období projektu, který se klade za cíl zapojení nezletilých dětí do opatrovnického řízení prostřednictvím inovativních metod sdílených se zahraniční praxí.

Tým projektu nadále pokračoval v postupech mapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Uplynulo již více než 9 měsíců od zahájení realizace projektu Inovativní přístupy při práce s dětmi v rámci Cochemské praxe. Odborný tým v prvním období směřoval k zahájení analytických a konzultačních kroků, které povedou k naplnění celkového cíle. Směřoval tedy ke zmapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Předkládáme plakát ke spolufinanccování projektu Evropskou unií a registračním číslem projektu.

Kliknutím na plakát je k dispozici ke stažení ve formátu pdf a velikosti A3.

Do roku 2020 vstupuje TREMEDIAS, spolek s novým projektem financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost. Tentokrát se zaměřením na zavádění inovativních přístupů při sociální práci s dětmi, jejichž rodiče se ocitají ve fázi rozchodu či rozvodu.

Vizí projektu je získání nových poznatků z funkční zahraniční praxe respektující principy Cochemského modelu a jejich implementace v místním prostředí.

Výstupem projektu bude mimo jiné i metodický výstup, manuál zaváděné praxe.

Stěžejním cílem celého projektového záměru odborného týmu TREMEDIAS, je umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v daném procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

Do roku 2020 vstupuje TREMEDIAS, spolek s novým projektem financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost.

Tentokrát se zaměřením na zavádění inovativních přístupů při sociální práci s dětmi, jejichž rodiče se ocitají ve fázi rozchodu či rozvodu.

 

Vizí projektu je získání nových poznatků z funkční zahraniční praxe respektující principy Cochemského modelu a jejich implementace v místním prostředí.

Výstupem projektu bude mimo jiné i metodický výstup, manuál zaváděné praxe.


Stěžejním cílem celého projektového záměru odborného týmu TREMEDIAS, je umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v daném procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.


Zpracoval: odborný tým projektu

Joomla templates by a4joomla