Projekt: Pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením

CZ.1.04/2.1.01/91.00048

Projekt pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením má za sebou úvodní
fázi,  kdy  v období  od  1.  2.  2013  do  30.  4.  2013  byly  průběžně  realizovány
organizačně  administrativní  činnosti  spojené  se  zahájením  projektu.  Svoji  činnost
zahájil  osmičlenný  projektový  tým,  který  tvoří  čtyři  osoby  realizátora  projektu
TREMEDIAS  a  dále  pak  vždy  dvě  osoby  z partnerských  organizací:  Sjednocené
organizace  nevidomých  a  slabozrakých  a  Mathildy.  Pracovní  integrace  osob
s těžkým  zrakovým  postižením  je  realizována  již  v rámci  projektového  týmu,  ve
kterém  jsou  zastoupeny  čtyři  osoby  s těžkým  zrakovým  postižením,  tři  členové
projektového týmu jsou zcela nevidomí. 
Realizována  je  první  klíčová  aktivita  projektu:  motivační  setkání  s osobami z cílové
skupiny dle jednotlivých krajů zapojených do projektu.  V měsících březen až duben
2013 se prozatím uskutečnilo šest osobních motivačních setkání členů projektového
týmu s osobami s těžkým zrakovým postižením. Cílem motivačních setkání je zjistit
aktuální  vzdělávací  potřeby  osob  z cílové  skupiny,  tj.  osob  s těžkým  zrakovým
postižením, ve vazbě na jejich následné pracovní uplatnění, sepsání karet účastníků
a  vytvoření  aktuální  databáze  osob  z cílové  skupiny.  Na  této  klíčové  aktivitě  se
spolupodílí  všichni  členové  projektového  týmu.  Motivačních  setkání  se  dosud
zúčastnilo  celkem  27  osob  (18  žen  a  9  mužů),  zájem  o  vstup  do  klíčových  aktivit
projektu  projevilo  prozatím  20  osob  (12  žen  a  8  mužů),  se  kterými  byla  vyplněna
karta  účastníka.  Motivační  setkání  se  uskutečnila  v Praze  dne  12.  3.  2013,
v Českých Budějovicích dne 26. 3. 2013, v Plzni dne 9. 4. 2013, v Liberci dne 16. 4.
2013, v Hradci Králové dne 23. 4. 2013 a v Pardubicích dne 30. 4. 2013.

Aktuální stav průběžně zpracovávané databáze osob s těžkým zrakovým postižením
tvoří 20 osob z toho 12 žen a 8 mužů:

  • 9 nevidomých osob, praktická slepota 11 osob,
  • držitelé průkazu ZTP/P 19 osob, jedna osoba držitelem průkazu ZTP,
  • vzdělání základní 0, střední bez maturity 5 osob, střední s maturitou 12 osob, vysokoškolské 3 osoby,
  • zaměstnání mají aktuálně pouze 3 osoby, 17 osob je bez pracovního poměru, přičemž všechny osoby mají zájem o vzdělávací aktivity směřujícík pracovní integraci  a  především  zájem  o  nově  vytvořené  pracovní  místo  u  digitálních knihoven,
  • zájem o rekvalifikace: 1 osoba z cílové skupiny projevila zájem o základy PC, 17  osob  má  zájem  o  rekvalifikaci  pokročilí  PC  s digitalizací  dokumentů;  2 osoby  s těžkým  zrakovým  postižením  by  měly  zájem  pouze  o  nácvik digitalizace dokumentů v rozsahu 2-3 dny, nikoliv o celou rekvalifikaci,
  • specifikace  semináře  orientace  na  trhu  práce  dle  potřeb  účastníků vzdělávacích aktivit: 1. den teoretické zaměření ve vazbě na novelu zákoníku práce,  možnosti  flexibilních  pracovních  úvazků,  zaměstnávání  osob  se zdravotním  znevýhodněním;  2.  den  praktický  nácvik  psaní  profesního životopisu,  motivačního  dopisu  a  žádosti  o  přijetí  do  pracovního  poměru;
  • nácvik komunikačních dovedností při vstupním pohovoru

 

 

esf-oplzz-m

 

Joomla templates by a4joomla