Příspěvek účastnice rekvalifikačního kurzu spontánně vyjadřuje prožitky z rekvalifikačního kurzu a je opravdu pěkným čtením.


Milí Lormáci! 

Poznala jsem sama sebe víc, než jsem si myslela. V době,  kdy  vy  jste  soutěžili  ve  Vyškově  na  Lormolympiádě,  já 16  dní  pobyla  v Brně - Chrlicích  za  účelem  absolvování  kurzu  na  počítači pro náročné, abych získala certifikát.

Jelikož tato škola  měla  pro  mě  jistou  budoucnost  s tím,  že  se  mohu  ucházet  o  zaměstnání  v digitální  knihovně a  pro  vás  nalézat  a  skenovat  ty  nejlepší knihy, které vám určitě přijdou vhod. Kurz jsem úspěšně  udělala. Zpočátku jsem si myslela, že se budu učit jen v oblasti  počítače, ale jak se později ukázalo, naučila jsem se i jiné věci:  košikářství, keramiku, na vlastní oči i uši poznala pěvecký sbor,  různé typy lidí s různou vadou zraku, sluchu i tělesného postižení   od mladých až po staré. S každým jsem si dovedla popovídat i  ve  znakovém  jazyce.  Potěšilo  mě,  že  jsem  mohla  znakový jazyk  uplatnit  v praxi  a  domluvit  se.  Vděčím  za  to  naší  terénní  pracovnici  Martině z Ostravy, která se mnou má léta trpělivost a naučila mě  znaky, které jsem mohla nyní použít. Tudíž ještě raději s ní budu  nadále  pilně  studovat,  aby  příště  byla  domluva  plynulá. 

Jelikož  jsem  po  ztrátě  manžela  teprve  necelé  2  roky  sama,  pochopila  jsem, že to se mnou není tak špatné, jak jsem si o sobě myslela.  Mnozí z lidí, kteří bydlí v Chrlicích i personál mi přirostli k srdci.  Velmi  chutná  jídla  tam  vařili,  měla  jsem  pocit,  že  za  pár  dní  přiberu  na  váze.  Vše  je  čerstvé,  hojné  a  chutné.  Personál  se  stará o vše, co může - sport, zábavu, práci, rehabilitaci, koníčky,  kulturu a mnohé další. Společnost lidí mi dávala nejen chléb, ale  i pochopení a pocit vzájemnosti. Ráda jsem jí to vracela, nebyla jsem lhostejná, ani to nemám v povaze. Skoro jsem plakala při  loučení,  neboť  mě  málem  nepustili  domů,  zřejmě  jsem  svým  chováním  na  ně  zapůsobila  dobrým  dojmem.  Tudíž  jsem  jim  musela  slíbit,  že  je  někdy  navštívím  nebo  si  napíšeme.  Skutečnost je taková, že jsem ani nedojela domů a už jsem měla  v počítači několik pozdravů a mailů! 

Věřím  a jsem si  jistá, že až můj  čas přijde, nastěhuji  se  k nim.  Ten  zámeček  nemá  vážně  chybu!  Čistota  kolkolem  jak  zvenčí,  tak  uvnitř.  Laskavý  a  příjemný  personál,  ochota,  slušnost,  od  prvního okamžiku je znát, že je to ZÁMEČEK jak má být. Myslím  si,  že  ani  domov  důchodců  se  nemá  lépe,  než  Brno - Chrlice. 

Děkuji, že jste mi otevřeli oči a já poznala sama sebe a ostatní.

Děkuji  lidem  za  vše,  co  mě  naučili  a  dali.

Děkuji  vám,  Brno - Chrlice, že stojíte a existujete!  


                                            Dagmar Wiesnerová Kopáčová 

 

esf-oplzz-m

Joomla templates by a4joomla