TREMEDIAS prezentovalo projekt "Pracovní integrace osob se zrakovým postižením" na workshopu "Vzdělávání bez bariér", který realizovalo v Třebíči dne 5. 4. 2014 sdružení Vrátka a Západomoravská vysoká škola.

Členky projektového týmu Iva Macková a Lucie Hanusová vedly rozhovor na téma "Studium a práce nevidomých", prostřednictvím něhož se účastníci workshopu mohli seznámit s tvorbou a realizací projektu zaměřeného na vzdělávání a pracovní integraci osob s těžkým zrakovým postižením.

Účastníci se dotazovali na specifika vzdělávání nevidomých, ale i na možnosti zaměstnávání nevidomých na otevřeném trhu práce. Z diskuse vyplynula nutnost větší osvěty potenciálních zaměstnavatelů, u kterých dosud převládá postoj nezaměstnatelnosti nevidomých osob. Zkušenosti z projektu ukazují, že i nevidomí lidé se mohou v určitých profesích velmi dobře uplatnit. Příkladem toho je profese digitalizátora dokumentů, kdy nevidomí lidé za využití výpočetní techniky převádějí texty do digitální podoby a ty jsou pak prostřednictvím hlasového výstupu přístupné osobám se zrakovým postižením.

Zmiňovaný projekt příspívá nejen k zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, ale i k rozšíření počtu dokumentů v digitálních kihovnách Mathilda a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

 Program workshopu k prohlédnutí  z d e

 

Foto Ivy a Lucie z účasti na workshopu:

 

workshop-vzdelavani-bez-barier

 

workshop-vzdelavani-bez-barier-2

Joomla templates by a4joomla