Třetí monitorovací období projektu se vztahuje k období od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014. Klíčové aktivity této fáze projektu absolvovalo celkem 34 osob z cílové skupiny s těžkým zrakovým postižením, jednalo se o osoby zapojené do projektu v předchozím monitorovacím období, které pokračovaly v návazných aktivitách. Do dílčích aktivit se zapojilo 21 žen a 13 mužů, všichni držitelé průkazů ZTP/P.


Postupně byly účastníky projektu využívány aktivity v podobě rekvalifikačních kurzů zaměřených na pokročilou obsluhu PC se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů, na které navazoval odborná praxe v digitálních knihovnách SONS a Mathilda.

V měsíci lednu 2014 proběhlo výběrové řízení na nově vytvářená pracovní místa do digitálních knihoven, na které navazoval nástup osob z cílových skupin do pracovních poměrů u těchto knihoven.

 

zrakove postizeni 3zprava

 

Naplňování klíčových aktivit projektu:

 

KA č. 4, 5 „Rekvalifikace ve vazbě na využití zpracování digitálních dokumentů

a odborná praxe osob z cílových skupin u spolupracujících partnerských organizací" pokračovala v souladu s plánovaným harmonogramem projektu. Dodavatelem rekvalifikačních kurzů Centrem sociálních služeb Brno-Chrlice byly realizovány další čtyři kurzy, a to s obsahovým zaměřením na pokročilou obsluhu PC se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů, a to s ohledem na potřeby osob z cílových skupin v Brně a Praze.

V rámci projektu v pořadí již třetí kurz proběhl v Brně v termínu od 29. 10. do 20. 11. 2013, zúčastnilo se ho 6 osob z cílové skupiny (5 žen a 1 muž). Čtvrtý kurz proběhl v Praze v termínu od 18. 11. 2013 do 10. 12. 2013 za účasti sedmi osob (6 žen a 1 muž), stejně tak pátý kurz, který se uskutečnil v termínu 11. 12. 2013 až 15. 1. 2014 a absolvovalo ho dalších sedm osob (3 ženy a 4 muži). Poslední kurz byl realizován opět v Brně, a to v termínu 6. 1. – 24. 1. 2014 a zúčastnily se ho dvě osoby z cílové skupiny (1 žena a 1 muž). U této klíčové aktivity bylo v součtu 2. a 3. monitorovacího období dosaženo plánovaného počtu 34 osob, které se zúčastnily vzdělávání prostřednictvím rekvalifikací.

Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů mohli ověřovat získané dovednosti v rámci odborné praxe v rozsahu 40 hodin u partnerských organizací SONS a Mathilda Praha, přičemž se jim dostávalo zpětných vazeb ke kvalitě jimi digitalizovaných dokumentů.

 

KA č. 6 Vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílové skupiny

u partnerských organizací, knihoven digitálních dokumentů. Ve vazbě na tuto klíčovou aktivitu se uskutečnilo v termínu 23. 1. 2014 výběrové řízení do digitálních knihoven, pro které si osoby z cílové skupiny zpracovávaly dokumenty v podobě žádosti o přijetí do pracovního poměru, motivačního dopisu a profesního životopisu a současně prokazovaly motivaci pro nástup do pracovního poměru jedné z digitálních knihoven osobní účastí u výběrového řízení.

Do digitální knihovny Mathillda přišlo k výběrovému řízení 14 osob a přijato bylo 11 osob (5 žen a 6 mužů).

Výběrového řízení do digitální knihovny SONS se zúčastnilo 12 osob a přijato jich bylo 10, z toho 9 žen a 1 muž.

 

Projektovým týmem byla zhodnocována účast osob z cílových skupin v klíčových aktivitách projektu, a to nejen účast, ale i míra angažovanosti. Prioritní, pro přijetí do pracovního poměru, byla kvalita odvedené práce v podobě digitalizovaných dokumentů v rámci praxe, kdy se projevil rozdíl v kvalitě zpracovávaných dokumentů. To bylo následně rozhodující pro přijetí či nepřijetí do pracovního poměru v digitálních knihovnách. Pracovní uplatnění zde našlo celkem 21 osob z cílových skupin.

Klíčová aktivita zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením probíhá od 1. 2. 2014. Osoby z cílových skupin jsou v rámci projektu zaměstnány na dobu určitou do 31. 10. 2014 a svojí činností významně přispějí k rozšíření knihovního fondu obou digitálních knihoven.

 

zrakove postizeni 3 zprava

 

Dokument k monitorovací zprávě k nahlédnutí, či stažení  z d e

 

Zpracovala: Mgr. Iva Macková v součinnosti s projektovým týmem 17. 4. 2014

 

esf-oplzz-m

Joomla templates by a4joomla