Když se o vaší dlouholetou práci někdo zajímá, pozitivně ji hodnotí a píše o ní, jako tentokrát Deník, je to vždy příjemný pocit a dává práci smysl a náboj pro další pokračování. Tohoto se nám dostalo v rámci projektu "Pracovní integrace osob se zrakovým postižemím" podpořeného ESF. Když byl náš projekt vybrán MPSV ČR jako příklad dobré praxe, potěší to o to více.

Projekt ESF "Pracovní integrace osob se zrakovým postižemím" byl ze strany MPSV ČR vybrán jakožto projekt s příklady dobré praxe ve společenské a pracovní integraci zdravotně znevýhodněných osob. V součinnosti s TREMEDIAS a jeho partnérskými organizacemi byly ze strany MPSV ČR a celostátních novin Deníku ČR uskutečněny dne 5. května 2014 rozhovory s účastníky projektu, kteří absolvovali všechny klíčové aktivity projektu a aktuálně pracují na nově vytvořených pracovních místech v pražských digitálních knihovnách. Radka Komárková pracuje v Digitální knihovně SONS a Jiří Škrába v Digitální knihovně Mathilda, oba v poskytnutých rozhovorech sdílejí svoji zkušenost s účastí v projektu. Rozhovory budou publikovány dny 10. 6. 2014 a 17. 6. 2014 v celostátním vydání Deníku ČR. Vy si je můžete přečíst již nyní na odkazu  zde  a  zde.

Joomla templates by a4joomla