I v letošním roce nabízíme v rámci podpory rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí OSPODům v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji facilitování případových konferencí a realizování workshopů na téma Případové konference.

V průběhu první poloviny roku 2014 byla realizována facilitace případových konferencí v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji ve 35 případech. Případové konference poskytuje tým facilitátorů, kteří mají výcvik ve facilitaci a zkušenosti z oblasti sociální práce.

Projekt je zaměřen na rozvoj nástroje pomoci SPOD v rámci kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v systému péče o ohrožené dítě a rodinu.

Cílem projektu je poskytovat facilitace případových konferencí v podobě vedení, facilitování a organizování případových konferencí nezávislým facilitátorem a podporovat tak rodiny které se mohou ocitnout, nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet tak jejímu dalšímu prohlubování.

Aktivity jsou zaměřené na rodiny s dětmi, které jsou v agendě SPOD. Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD.


Realizace případových konferencí otevírá možnosti pro rozvoj služeb a aktivit pro ohrožené rodiny a aktivizuje rodinu k využívání dalších sociálních služeb, které jsou v regionu dostupné. Současně také propojuje spolupráci všech zúčastněných a využívá ji ku prospěchu ohrožené rodiny a dětí.

Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora rodin v agendě SPO a Krajem Vysočina.

Více informací na tel. 732 972 483 nebo emailu dzurnakova(zavináč)tremedias(tečka)cz

 

pripadove konference 464

Joomla templates by a4joomla