Projekt Rodinné kruhy na Vysočině realizovaný TREMEDIAS již od března 2015 je nadále prezentován v rámci informační kampaně Právo na dětství Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na webovém portále www.pravonadetstvi.cz

Cílem kampaně je podnítit celospolečenskou diskusi na toto téma a zapojit do systémových změn odbornou i laickou veřejnost.

Kampaň, která je součástí Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí pro období let 2012–2015, realizuje v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Web Právo na dětství přináší souhrnný materiál k problematice ochrany práv dětí. Poskytuje informace o právech dětí jak dětem, tak laické i odborné veřejnosti. Vychází z mezinárodně platné Úmluvy o právech dítěte a české Národní strategie ochrany práv dětí. Ta si klade za cíl vytvořit systém zajišťující ochranu všech práv každého dítěte, naplňování jeho potřeb a zvyšování kvality jeho života za účasti dítěte v rozhodovacích procesech, které se ho týkají.

nahlédněte na:
http://www.pravonadetstvi.cz/program-cz04-ohrozene-deti-a-mladez/male-grantove-schema/podporene-projekty-mgs-v-oblasti-a/rodinne-kruhy-na-vysocine/

 

• Název sub-projektu Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region
• registrační číslo sub-projektu: MGS/A4/2014;

logo eea

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Joomla templates by a4joomla