logo eea mProjekt Rodinných kruhů na Vysočině, který byl původně ze strany TREMEDIAS realizovaný v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016, získal díky finančním zdrojům MPSV a Grantu z Islandu, Lichenštejnska a Norska podporu pro dodatkové aktivity v období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017.

 

Členové projektového týmu si v návazném období kladnou za cíl zvýšit kvalitu nástroje Rodinných kruhů v kontextu přímé práce se socioekonomicky znevýhodněnými klienty a ohroženými dětmi v Kraji Vysočina.

I nadále budou realizována setkání rodinných kruhů pro řešení nepříznivých životních situací aktivizující potenciál klientů a jejich rodinných příslušníků. Nabízena je nejen možnost koordinace rodinného setkání, ale i jeho facilitace nestranným odborníkem, či využití osoby podporovatele dítěte, který usnadňuje jeho zapojení do rozhodovacích procesů v případech rozpadu rodiny, ohrožení dítěte umístěním mimo rodinné prostředí či kontaktu dítěte umístěného v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou.

Plánované podpůrné aktivity v podobě workshopů mají přispět ke zvýšení motivace cílových skupin sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a rodin s nezletilými dětmi k využití inovativního nástroje rodinných kruhů. Zcela nově budou vytvářeny videospoty pro sociální pracovníky, rodiče a děti, které poslouží k přenosu informací o možnostech využití nových metod sociální práce – realizace kruhových setkání.

 

Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region
registrační číslo sub-projektu: MGS/A4/2014

Joomla templates by a4joomla