V období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017 byly ze strany neziskové organizace TREMEDIAS realizovány dodatkové aktivity projektu „Rodinné kruhy na Vysočině". Aktivity obsahově navazovaly na původně realizovaný projekt v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016. Projekt včetně jeho dodatkových aktivit se mohl uskutečnit díky finančním zdrojům MPSV a Grantu z Islandu, Lichenštejnska a Norska.
Východiskem projektu „Rodinných kruhů na Vysočině" bylo zavedení nových - inovativních nástrojů a postupů při práci s dětmi a rodinou včetně umožnění větší participace dětí na rozhodovacích procesech, které se jich týkají. Cílem dodatkových aktivit bylo zvyšování kvality nástroje „Rodinných kruhů" v kontextu přímé práce s minoritními skupinami socioekonomicky znevýhodněných klientů a ohrožených dětí v Kraji Vysočina.

Na základě intenzivní a dlouhodobé spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina a klienty Rodinných kruhů vystoupila potřeba návaznosti realizace rodinných setkání.

Cílem kruhových setkání bylo posílení kompetencí a podpory klientů při nalézání řešení nepříznivých životních situací za využití přirozených zdrojů primární i širší rodiny.

Klíčové aktivity původního projektu přispěly především k zavedení inovativní metody sociální práce v podobě Rodinných kruhů, doplňované o zjišťování názoru dítěte a jeho podpory prostřednictvím osoby podporovatele.

Návazné aktivity projektu přinesly především zefektivnění výkonu přímé práce s klienty, tj. s dětmi a členy rodiny, s důrazem na individuální přípravu klientů do rodinných setkání, včetně zapojení širšího okruhu členů rodiny. Je možné konstatovat, že byl naplněn očekávaný výsledek dodatkových aktivit, kdy byla zefektivněna činnosti rodinných kruhů vytvářením většího prostoru pro individuální přípravu klientů (děti, mladiství, dospělí) a zapojování většího počtu osob z širší rodiny či komunity do rodinných setkání.

Realizace rodinných kruhů na Vysočině byla postupně aplikovaná do všech částí regionu, tj. do všech patnácti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina.

Výkon přímé práce s klienty průběžně doplňovala realizace workshopů směřujících ke zvýšení motivace osob z cílových skupin sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a skupin klientů – rodin a děti ohrožené socioekonomickým znevýhodněním za využití videospotů motivujících k účasti v rodinných kruzích.

V rámci dodatkových aktivit projektu byly zpracovány a zveřejněny motivační videospoty, které usnadnily a do budoucna zajisté usnadní, orientaci osob z cílových skupin v možnostech, které přináší rodinná kruhová setkání. Videospoty, jakožto zdroj informací o možnostech využití nových metod sociální práce, směřují k cílovým skupinám sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, k široké veřejnosti dospělých, ale i cílové skupině dětí. Pro zpracování videospotů byl anonymně využitý reálný případ z uskutečněných Rodinných kruhů na Vysočině, tedy síla reálného příběhu dětí ohrožených umístěním mimo rodinné prostředí po úmrtí matky, kdy se při setkání rodinného kruhu k péči o nezletilé děti v domácím prostředí zavázala širší rodina.

V TREMEDIAS tak na základě reálných zkušeností věříme v potenciál širší rodiny při řešení nepříznivých životních situací ohrožení nezletilých dětí.

 

 

rodinne kruhy videospot 1 2017

 

rodinne kruhy videospot 2017

Joomla templates by a4joomla