Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1


V prvním období realizace projektu byly činěny kroky k navázání spolupráce s okresními soudy, které již tzv. cochemskou praxi realizují.

V měsíci říjnu 2018 byla uskutečněna první odborná stáž a to na OS Chrudim. V prvním období se taktéž uskutečnily 2 workshopy pro osoby z cílových skupin projektu, a to pro sociální pracovníky,
soudce a vyšší soudní úředníky.

Setkání se účastnilo 13 sociálních pracovníků, 4 soudci a 4 vyšší soudní úředníci.

Při společných setkáních při workshopech byly mapovány potřeby a možnosti jednotlivých aktérů vytvářeného interdisciplinárního týmu, sdíleny zkušenosti s jednotlivými procesními postupy a jejich dopady na klienty a společně vytvářeny primární principy implementace inovativní metody multidisciplinární spolupráce.

V rámci prvního období byla též zahájena tvorba Metodiky tzv. Cochemského modelu v územním obvodu Okresního soudu Třebíč, a to formou sběru prvotních informací na společných setkávání osob z
cílové skupiny a realizačního týmu.

Zpracoval: realizační tým projektu

Joomla templates by a4joomla