V rámci druhého monitorovacího období realizovaného projektu byl v prostorách TREMEDIAS na adrese Tomáše Bati 1069 nadále využíván sdílený pracovní prostor (coworking) nezávislých odborníků „WorkPoint" s cílem zajištění místně dostupné komplexní podpory osobám z cílových skupin.

V průběhu podzimních měsíců se uskutečnilo celkem 59 individuálních poradenství, dále zde opakovaně probíhala skupinová setkání v podobě motivačních kurzů.

Účastníci si volili mezi kurzy PC gramotnost, Finanční gramotnost, Společenská komunikace, Osobnostní rozvoj a Orientace na trhu práce.

Pro úspěšné absolvování a získání osvědčení bylo nutné absolvovat minimálně 3 motivační kurzy.

V daném monitorovacím období využívaly osoby z cílové skupiny též možnosti absolvovat zvolený rekvalifikační kurz.

Celkem 10 zapojených osob úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz závěrečnou zkoušku, testem či obhajobou a získalo osvědčení o úspěšném absolvování, 2 účastníci osvědčení nezískali. Dalších 6 osob z cílové skupiny rekvalifikační kurz v daném období zahájilo.

Nejvíce poptávaná témata rekvalifikačních kurzů směřovala k přímé práci v sociální či školské oblasti. Jednalo se o kurzy Asistent pedagoga, Pracovník v sociálních službách a Chůva do zahájení povinné školní docházky.

Na základě absolvovaného rekvalifikačního kurzu a prohloubení profesních dovedností získali tři osoby z cílové skupiny zaměstnání a vrátili se tak aktivně na trh práce.

Zpracoval: realizační tým projektu

projekt  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007141

 

logo esf-opz cb

Joomla templates by a4joomla