Paní Marie (56 let) vstoupila do projektu „RESTART PRÁCE aneb cesta k novému pracovnímu životu" spolku TREMEDIAS v měsíci únoru 2018 jakožto osoba dlouhodobě nezaměstnaná.

V době vstupu do projektu byla v evidenci uchazeče o zaměstnání 3 roky. Paní Marie se zúčastnila motivační schůzky, která byla organizována realizátorem projektu neziskovou organizací TREMEDIAS ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm Třebíč.

Zde jí oslovila nabídka projektu RESTART s možností změny dosavadní kvalifikace a novým potenciálem uplatnění na trhu práce, nechtěla již být nezaměstnanou, chtěla najít smysl života v pracovním uplatnění.

 

V rámci projektu se paní Marie zapojila do skupinových aktivit, absolvovala motivační kurzy s tematickým zaměřením na rozvoj osobnosti, společenskou komunikaci a orientaci na trhu práce. Souběžně se skupinovou podporou využívala i individuálních konzultací na podporu osobního rozvoje. Aktivně se spolupodílela na tvorbě portfolia osobnostních předpokladů, jehož součástí byl i test profesní orientace. Z testu paní Marii vystoupilo, že by pro ni bylo vhodné profesní zaměření do sociální či pedagogické oblasti. Pro paní Marii to byla zcela nová informace, středoškolské vzdělání má v textilním oboru.

Nová informace k profesnímu rozvoji ji inspirovala k absolvování rekvalifikace „asistenta pedagoga". Rekvalifikaci v rozsahu 120 hodin zajištěnou z finančních zdrojů projektu ESF paní Marie úspěšně ukončila v červnu 2018. Ještě v předprázdninovém období byla paní Marie velmi aktivní v oslovování základních škol v Třebíči, ale i okolí Třebíče, hledala možnosti svého pracovního uplatnění s nově získanou profesní kvalifikací.

Od měsíce října 2018 nastoupila paní Marie na nově vytvořené pracovní místo „asistenta pedagoga" na základní škole v Třebíči. Finanční zdroje projektu umožňují škole čerpání mzdových příspěvků na zaměstnání paní Marie na dobu deseti měsíců. Je možné konstatovat, že paní Marie tak využila většiny podpůrných aktivit projektu, výsledkem je její ukončení role nezaměstnané.

 

A jak celou svoji profesní změnu vnímá? Na to jsme se za tým spolku TREMEDIAS zeptali přímo paní Marie.

Co je jinak ve vašem životě po vstupu do projektu RESTART?
Projekt RESTART byl první nejvýznamnější krok. Pomohl mi zvážit možnosti uplatnění v jiném oboru a najít zaměstnání.

Jaký je rozdíl ve vašem životě při pohledu na únor 2018 v porovnání s listopadem 2018?
V únoru při mém rozhodování jsem se trochu bála, byla jsem tak spoutaná svými zaběhnutými zvyklostmi, že jsem si ani nedokázala představit, že by se dalo žít i jinak. Nyní mohu s klidným svědomím říci, že nikdy není pozdě začít znovu. Mám skvělou práci a jsem mnohem šťastnější.

Co pro vás bylo v rámci aktivit projektu nejdůležitější?
Nejdůležitější bylo vlastní rozhodnutí. Rozhodnout se ke změně, poznání sebe. Následovalo mnoho pozitivních věcí, zkušeností, jak začít, která práce je ta pravá, poznávání svých schopností, omezení a hlavně jak najít sebedůvěru.

A jak se vám daří na základní škole na pozici asistenta pedagoga?
Jsem teprve na začátku, je to práce, kterou mám ráda, která mě zajímá, jsem s ní spokojena a děkuji lektorkám TREMEDIAS a zejména paní Mackové za pomoc a podporu.

Joomla templates by a4joomla