... stejně tak, jako odpovědnost za život jejich dětí!

Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, ve spolupráci s opatrovnickými soudci Okresního soudu v Třebíči a odbornými pracovníky spolku TREMEDIAS aktuálně zavádějí do svých postupů práce s rozcházejícími se rodiči principy tzv. Cochemské praxe.

Cochemská praxe dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni.

Jedná se o koordinovaný postup aktivní spolupráce všech profesí účastnících se opatrovnického sporu. Jeho cílem je vrátit rozhodování o životě dětí a jejich rodiny do rukou samotným rodičům.

Rodičům se projevuje respekt a uznání jejich rodičovské role. Je připomínáno, že pro dítě jsou důležití oba rodiče a to i po rozpadu jejich rodiny. Dětem dává tento přístup možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají a odborníkům přináší platformu aktivní spolupráce s cílem maximálního posílení rodičovských kompetencí.

Zavádění a nastavení interdisciplinární spolupráce subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu je

spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566.

Joomla templates by a4joomla