V rámci projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566, byl zpracován videospot cochemské praxe pro veřejnost, který je informačním zdrojem postupu a zásad inovativně zaváděného přístupu v opatrovnických řízeních.

Přímý odkaz na videospot zde 

Joomla templates by a4joomla