centrum pro detiProcesní manuál Centra pro děti slouží k informování o podmínkách fungování Centra v neziskové organizaci TREMEDIAS.

Cílem manuálu je představit legislativní rámec participace dětí v opatrovnickém řízení, spolupráci aktérů interdicsiplinární sítě s Centrem pro děti, a to včetně procesu zapojování dětí s územní působností okresu Třebíč.

Součástí manuálu je i doporučení směrem k rodičům a nezletilým dětem.

Úplný text manuálu je k seznámení zde.

Pro děti je vytvořen speciální web: Tremedias dětem

K dnešnímu dni, 21.9.2021, byla odborným týmem projektu na Krajském úřadě v Jihlavě uskutečněna mezioborová konference k tématu Inovativní přístupy při práci s dítětem v interdisciplinární praxi v rámci realizace projektu Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe, CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427.

Byla představena činnost Centra pro děti v TREMEDIAS, sdíleny metody a techniky bezpečné participace dětí v procesu opatrovnického řízení a prezentována dobrá praxe.

Co konference účastníkům dále přinesla dle jejich sdělení, je zejména

uvědomění si, že při práci s rodiči v konfliktu je důležité pracovat s celým systémem rodiny a v rámci interdisciplinární spolupráce je stěžejní mít nastavené společné hodnoty.


Děkujeme odborníkům z praxe, přispěvatelům, i účastníkům za aktivní přítomnost, zájem a chuť spolupracovat!

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

letacek inovativni pristupy pri praci s ditetem v  praxi

Zveme vás na procesní workshop

"Zapojování dítěte v opatrovnickém řízení v organizaci Tremedias"

který proběhne 4. 5. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

 

pozvanka workshop

pozvanka na workshop cochemske praxe mZveme vás na procesní workshop, který proběhne 18. 2. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

Možnost prezenční formy setkání bude upřesněna s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

  

Odborný tým spolku TREMEDIAS vstoupil do druhé poloviny realizačního období projektu, který se klade za cíl zapojení nezletilých dětí do opatrovnického řízení prostřednictvím inovativních metod sdílených se zahraniční praxí.

Tým projektu nadále pokračoval v postupech mapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Uplynulo již více než 9 měsíců od zahájení realizace projektu Inovativní přístupy při práce s dětmi v rámci Cochemské praxe. Odborný tým v prvním období směřoval k zahájení analytických a konzultačních kroků, které povedou k naplnění celkového cíle. Směřoval tedy ke zmapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Joomla templates by a4joomla