TREMEDIAS, spolek

Poskytujeme mediaci, koučování, odborné poradenství, vzdělávání, edukaci rodičů, psychoterapii, grantové poradensví.

Mediace

Participace dětí a dospívajících

Edukace rodičů

Psychoterapie

Koučování

Odborné poradenství

Vzdělávání

Grantové poradenství

TREMEDIAS, spolek

TREMEDIAS, spolek, byl založen v roce 2008 s primárním cílem poskytovat rodinné mediace, supervize a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Reagoval zejména na potřeby sociálních pracovníků OSPOD a jejich klientů. Postupně spolek rozšiřoval své aktivity o odborné poradenství (sociálně-právní, psycho-sociální, finanční) a také facilitaci skupinových jednání, psychoterapii, koučování, posilování kompetencí osob s handicapem a zefektivňování interdisciplinární spolupráce. Místně působí se všemi svými aktivitami v rámci celého kraje Vysočina, mnohé služby nabízí a poskytuje i v dalších krajích. V současné době se členové spolku věnují zejména činnostem souvisejícím s poskytováním odborného poradenství, rodinné mediace, psychoterapie zaměřené na řešení, koučování, edukace rodičů procházejících partnerským konfliktem, participace dětí a dospívajících, pořádáním workshopů, multidisciplinárních setkání a vzdělávání. Aktivně také rozvíjí interdisciplinární spolupráci a realizují projekty zaměřené na podporu ohrožených dětí a jejich rodin či sociální a pracovní integraci zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob. TREMEDIAS je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, od roku 2009 realizuje vzdělávací programy pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Spolek disponuje také pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany uděleným KÚ Kraje Vysočina. Úzce spolupracuje se státními i nestátními organizacemi a v rámci celého kraje Vysočina je vnímán jako velmi důležitá služba navazující na síť sociálních služeb pro oblast rodiny a výkon orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Spolek TREMEDIAS není registrovanou sociální službou, je součástí sítě návazných služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina. Za dobu své historie realizoval spolek projekty z Grantového systému Zdravého města Třebíč, z dotačních programů MPSV, z účelové dotace Kraje Vysočina a také z Evropského sociálního fondu.

TREMEDIAS, spolek

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.