V rámci projektu Rodinná mediace na Vysočině, za podpory MPSV a Kraje Vysočina pořádáme 3. října v Jihlavě konferenci "Mediace - nástroj řešení konfliktů" za účasti řady odborníků. Prezentovaná témata jistě zaujmou odbornou i laickou veřejnost. Poznačte si proto do diáře den 3. 10. 2013 od 9:00 hodin, zasedací místnost B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Rádi se s vámi setkáme.

Program konference najdete v dalším textu.

Přímo na vašem úřadě sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím poskytneme praktický seminář na téma rodinná mediace.

Máme s poskytováním rodinné mediace několikaleté zkušenosti a  teoreticky dobře připravené mediátory.

Seminář se zaměřuje na témata:

  • proces mediace
  • role mediátora
  • výhody mediace oproti soudnímu jednání
  • rozdíl mezi mediací, poradenstvím a terapií
  • jaké případy (klienti) jsou vhodné pro mediaci
  • jak motivovat klienty pro mediaci
  • výstupy mediace

Seminář je zaměřen především na předání praktických zkušeností z poskytování rodinné mediace, odbornou diskusi a konzultaci ohledně typů sporů, které je vhodné řešit za pomoci rodinné mediace.

Pokud jste malý odbor, je možné tento seminář realizovat společně s jiným městským úřadem.

 

Počet účastníků je omezen na 10 účastníků s ohledem na kvalitu a efektivitu semináře.

 

 

Cena semináře ve výši 3000 Kč je dotována z projektu MPSV, tedy pro vás zdarma.


Kontaktujte koordinátorku projektu rodinné mediace

Mgr. Vladimíru Jůzovou

tel. 733 292 176
juzova(at)tremedias(dot)cz

Zájemcům o rodinnou mediaci přinášíme příznivou informaci. Našemu sdružení TreMediaS se i pro letošní rok podařilo získat finanční podporu pro poskytování rodinné mediace v Třebíči a Havlíčkově Brodě. Rodinnou mediací se zabýváme již od roku 2009 a podle ohlasů našich klientů se jedná o velmi přínosnou službu, která se pozvolna dostává do povědomí širší veřejnosti, coby citlivá a současně efektivní metoda řešení sporů.

Mediace je efektivní technika vyjednávání a řešení sporů, při níž profesionální prostředník (mediátor) pomáhá stranám sporu obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob řešení jejich sporu. Cílem mediace je vyvážená, reálná a konkrétní dohoda, která odráží možnosti, zájmy a potřeby obou stran. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora rodin a jejich jednotlivých členů.

 

logo_mpsv logo_vysocina logo_trebic

V rámci projektu Rodinná mediace v kraji Vysočina  poskytujeme za velmi příznivou cenu na svých pracovištích v Třebíči a Havlíčkově Brodě po celý rok 2012 služby rodinné mediace.

Realizace rodinné mediace probíhá za finanční podpory MPSV za státního rozpočtu a z rozpočtu města Třebíč.

 

Bližší informace podá koordinátorka mediace:

Mgr. Vladimíra Jůzová,

tel. 733 292 176,

e-mail: juzova(at)tremedias(dot)cz

Projekt si klade za cíl nabídnout občanům města Třebíč alternativní metodu řešení konfliktů bez zásahu soudu (za pomoci nestranného mediátora) a to bez dlouhých objednacích lhůt, bezplatně a erudovaně. Navazuje na úspěšný projekt rodinné mediace poskytované klientům OSPOD Třebíč z roku 2009 a projekt rodinné mediace z roku 2010.

dotace oblasti podpory rodiny MPSV ČR a Grantový systém Zdravé město Třebíč, 2010

Joomla templates by a4joomla