Odborné poradenství

Poradci TREMEDIAS umožňují klientům v nepříznivé sociální situaci zachovat žádoucí způsob běžného života. Cílem jejich práce je poradensky podpořit klienta, který se ocitl v obtížné situaci, poskytnout mu potřebné informace, umožnit mu rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí své obtížné situace, zplnomocnit jej a zkompetentnit.

Odborné poradenství je v TREMEDIAS poskytováno formou přímé práce s klientem prostřednictvím krátkodobého intenzivního základního poradenského rozhovoru (sociálního, právního, finančního, vztahového,…) s cílem individuální podpory klienta ve vazbě na jeho jedinečné potřeby v oblasti získání základních informací k danému tématu. Poradci umožňují klientům v nepříznivé sociální situaci zachovat žádoucí způsob běžného osobního, partnerského, rodinného života či profesního života. Cílem jejich práce je podpořit klienta, který se ocitl v obtížné situaci, přispět k jeho začlenění nebo znovuzačlenění do běžného života, umožnit mu rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí své obtížné situace, zplnomocnit jej a zkompetentnit. V případě potřeby poradce zprostředkovává další odborné služby.

Obvyklá délka jedné konzultace je 60 minut.

Odborné poradenství probíhá v prostorách spolku TREMEDIAS na adrese:

Kontaktní osoba

JUDr. Nicol Bednáříková

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.