Kurz „Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním" s akreditací MPSV pro cílovou skupinu sociálních pracovníků zajišťoval tým TREMEDIAS. 

Vzdělávací program se uskutečnil pod lektorským vedením MUDr. Petra Grossmanna v areálu ADDO Valtice v termínu 19. 4. 2018. Lektor – psychiatr propojoval téma lékařského oboru péče o osoby s duševním onemocněním do praxe sociální práce. 

Ze strany účastníků vzdělávání bylo oceňováno využívání kombinace medicínského přístupu s terapeutickým přístupem, uvádění konkrétních specifických situací z praxe, přiblížení tématu poruch osobnosti a organických onemocnění. 

Za silné stránky lektorského zajištění považovali účastníci neformálnost přístupu lektora, jeho vstřícnost a vlídnost, přenos z praxe a způsob podání probíraných témat. K zefektivnění obsahu kurzu byla účastníky doporučována větší časová dotace pro vzdělávací program.

letak nabidka vzdelavani I pol 2018 mNabízíme vám praktický kalendář vzdělávání (akreditované vzdělávací programy) pro první pololetí 2018.

 

Kalendář vzdělávacíh programů si můžete prohlédnout nejen kliknutím na náhled vlevo, ale i stáhnout v plné velikosti.

 

Podrobný popis kurzů s možností přihlášení najdete v sekci přihlášky.

 

 

Závazné podmínky účasti v kurzech TREMEDIAS

Tyto podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy TREMEDIAS začínající od 1. ledna 2018.

Vstupní kritéria:
Základní podmínkou pro přijetí frekventanta/ky do kurzů v oblasti odborné je dovršení 18ti let v době začátku kurzu a dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou.

Přihlášení do kurzu:
Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou. Obratem po obdržení přihlášky potvrdí TREMEDIAS, spolek, zájemci přijetí přihlášky prostřednictvím e-mail zprávy. Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu bude po dohodě s frekventantem /frekventantkou zařazena do kurzu následujícího. Účast v kurzu, na který se frekventant/ka přihlásil/a je nepřenosná na jinou osobu bez písemné dohody s pořadatelem.

Finanční podmínky účasti v kurzu:
Kurzovné uhradí buď frekventant nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic a po vystavení faktury. Pokud frekventant/ka zaplatí kurzovné a chce od svého přihlášení do kurzu odstoupit, musí tak učinit písemně nejpozději 20dnů před začátkem kurzu - vrácení kurzovného pak bude činit 80 % z celkové částky. Pokud se frekventant/ka nemůže z vážných a předem řádně omluvených důvodů (nemoc apod.) jednoho ze setkání či kurzu zúčastnit, může si písemně zažádat o bezplatnou náhradu v následujícím kurzu (pokud je to technicky možné), ale kurzovné se mu nevrací. Po dohodě s realizátorem kurzu může požádat přihlášený účastník o využití uhrazené kurzovného náhradníkem.

Ukončení kurzu:
Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimální časové dotace účasti na prezenční formě vzdělávání a podmínek jednotlivých kurzů. Osobní účast frekventantů je doložena podpisy v prezenčních listinách.

Prohlášení o přijetí podmínek:
Frekventanti kurzů se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se kurz koná. Dále se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají spolufrekventantů v kurzu, a které se během kurzu dozví.

Odesláním přihlášky do kurzu frekventant vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů spolku TREMEDIAS za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

koucovaci pristup usti uvodTým lektorů TREMEDIAS ve složení Iva Macková, Alena Dzurňáková, Jana Kazíková a Martin Halama, podporoval v měsících říjnu a listopadu 2017 profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v sociální práci. 

Jednalo se o přenos znalostí a dovedností pro přímou práci s klienty v oblasti sociální práce s akreditací MPSV a časovou dotací 40 vyučovacích hodin rozložených do pěti dnů. Vzdělávání úspěšně absolvoval celý tým sociálních pracovníků z Ústí nad Orlicí.

Přidanou hodnotu v absolvování kurzu spatřuje tým nejen v rozvoji specifických profesních kompetencí, ale i v posílení týmových vztahů, jedná se tedy o přidanou hodnotu vzdělávání, které absolvoval celý tým společně v jeden čas na jednom místě.

Skupina sociálních pracovníků z Kraje Vysočina a z Jihomoravského kraje se zúčastnila dvoudenního semináře na téma „Na řešení orientovaný přístup při práci s mládeží" dne 5. - 6. 10. 2017 v příjemném prostředí penzionu Na Pilce u Okříšek. 

Obsahem kurzu bylo zejména přiblížení zásad přístupu orientovaného na řešení v sociální práci a následně využití těchto postupů při práci s dětmi a mládeží.

Seminář byl postaven na zážitkových metodách, kdy jednotlivé nástroje měli účastníci příležitost vyzkoušet formou svého vlastního zážitku.

Seminář byl hodnocen pozitivně zejména pro pestrou nabídku nástrojů při práci s klientem a jejich využitelnost v praxi.

Ve dnech 12. a 13. října 2017 jsme poprvé realizovali nově akreditovaný dvoudenní vzdělávací kurz Facilitace skupinových setkání s časovou dotací 16 hodin (akreditace MPSV). Kurz je určený sociálním pracovníkům s cílem posílení a rozvoje jejich komunikačních dovedností v oblasti vedení skupinových diskuzí a případových setkání.

Pro cílovou skupinu sociálních pracovníků nabízíme ve II. pol. 2017:

 

 

koucovaci pristup v praxi socialni prace kurz II pol 2017-m

Koučovací přístup v praxi sociální práce

40 vyučovacích hodin, 5 dnů vzdělávání,

termín: 14.- 15. 9., 2. - 3. 11. a 30. 11. 2017,

lektoři: Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama, Mgr. Iva Macková

 

 

 

 

zaklady spravniho rizeni kurz II pol-mZáklady správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

8 vyučovacích hodin, 1 den vzdělávání,

termín: 21. 9. 2017,

lektorka: JUDr. Nicol Bednáříková

 

 

 

 

na reseni orientovany pristup v praci s detmi a mladezi kurz II pol-mNa řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín: 5.- 6. 10. 2017,

lektorka: Mgr. Alena Dzurňáková

 

 

 

 

facilitace skupinovych setkani II pol-mFacilitace skupinových setkání 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín: 12. – 13. 10. 2017,

lektorky: Mgr. Vladimíra Jůzová, Mgr. Alena Dzurňáková, JUDr. Nicol Bednáříková

 

 

 

 

aplikace prvku arteterapie v socialni praci II pol 2017-mAplikace prvků arteterapie v sociální práci

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín 19. – 20. 10. 2017,

lektorky: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martina Malenová

 

 

 

 

mentorink v socialni praci II pol 2017-mMentorink v sociální práci 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín 23. – 24. 11. 2017,

lektorky: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Iva Macková

 

 

 

 

Kapacita jednotlivých kurzů je max. 12 osob.

 

Možnost přihlášení pouze elektronickou formou na webu TREMEDIAS, sekce přihlášky,  zde

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 967 323

 

 

Joomla templates by a4joomla