letak nabidka vzdelavani I pol 2018 mNabízíme vám praktický kalendář vzdělávání (akreditované vzdělávací programy) pro první pololetí 2018.

 

Kalendář vzdělávacíh programů si můžete prohlédnout nejen kliknutím na náhled vlevo, ale i stáhnout v plné velikosti.

 

Podrobný popis kurzů s možností přihlášení najdete v sekci přihlášky.

 

 

Závazné podmínky účasti v kurzech TREMEDIAS

Tyto podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy TREMEDIAS začínající od 1. ledna 2018.

Vstupní kritéria:
Základní podmínkou pro přijetí frekventanta/ky do kurzů v oblasti odborné je dovršení 18ti let v době začátku kurzu a dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou.

Přihlášení do kurzu:
Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou. Obratem po obdržení přihlášky potvrdí TREMEDIAS, spolek, zájemci přijetí přihlášky prostřednictvím e-mail zprávy. Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu bude po dohodě s frekventantem /frekventantkou zařazena do kurzu následujícího. Účast v kurzu, na který se frekventant/ka přihlásil/a je nepřenosná na jinou osobu bez písemné dohody s pořadatelem.

Finanční podmínky účasti v kurzu:
Kurzovné uhradí buď frekventant nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic a po vystavení faktury. Pokud frekventant/ka zaplatí kurzovné a chce od svého přihlášení do kurzu odstoupit, musí tak učinit písemně nejpozději 20dnů před začátkem kurzu - vrácení kurzovného pak bude činit 80 % z celkové částky. Pokud se frekventant/ka nemůže z vážných a předem řádně omluvených důvodů (nemoc apod.) jednoho ze setkání či kurzu zúčastnit, může si písemně zažádat o bezplatnou náhradu v následujícím kurzu (pokud je to technicky možné), ale kurzovné se mu nevrací. Po dohodě s realizátorem kurzu může požádat přihlášený účastník o využití uhrazené kurzovného náhradníkem.

Ukončení kurzu:
Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimální časové dotace účasti na prezenční formě vzdělávání a podmínek jednotlivých kurzů. Osobní účast frekventantů je doložena podpisy v prezenčních listinách.

Prohlášení o přijetí podmínek:
Frekventanti kurzů se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se kurz koná. Dále se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají spolufrekventantů v kurzu, a které se během kurzu dozví.

Odesláním přihlášky do kurzu frekventant vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů spolku TREMEDIAS za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

koucovaci pristup usti uvodTým lektorů TREMEDIAS ve složení Iva Macková, Alena Dzurňáková, Jana Kazíková a Martin Halama, podporoval v měsících říjnu a listopadu 2017 profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v sociální práci. 

Jednalo se o přenos znalostí a dovedností pro přímou práci s klienty v oblasti sociální práce s akreditací MPSV a časovou dotací 40 vyučovacích hodin rozložených do pěti dnů. Vzdělávání úspěšně absolvoval celý tým sociálních pracovníků z Ústí nad Orlicí.

Přidanou hodnotu v absolvování kurzu spatřuje tým nejen v rozvoji specifických profesních kompetencí, ale i v posílení týmových vztahů, jedná se tedy o přidanou hodnotu vzdělávání, které absolvoval celý tým společně v jeden čas na jednom místě.

Skupina sociálních pracovníků z Kraje Vysočina a z Jihomoravského kraje se zúčastnila dvoudenního semináře na téma „Na řešení orientovaný přístup při práci s mládeží" dne 5. - 6. 10. 2017 v příjemném prostředí penzionu Na Pilce u Okříšek. 

Obsahem kurzu bylo zejména přiblížení zásad přístupu orientovaného na řešení v sociální práci a následně využití těchto postupů při práci s dětmi a mládeží.

Seminář byl postaven na zážitkových metodách, kdy jednotlivé nástroje měli účastníci příležitost vyzkoušet formou svého vlastního zážitku.

Seminář byl hodnocen pozitivně zejména pro pestrou nabídku nástrojů při práci s klientem a jejich využitelnost v praxi.

Ve dnech 12. a 13. října 2017 jsme poprvé realizovali nově akreditovaný dvoudenní vzdělávací kurz Facilitace skupinových setkání s časovou dotací 16 hodin (akreditace MPSV). Kurz je určený sociálním pracovníkům s cílem posílení a rozvoje jejich komunikačních dovedností v oblasti vedení skupinových diskuzí a případových setkání.

Pro cílovou skupinu sociálních pracovníků nabízíme ve II. pol. 2017:

 

 

koucovaci pristup v praxi socialni prace kurz II pol 2017-m

Koučovací přístup v praxi sociální práce

40 vyučovacích hodin, 5 dnů vzdělávání,

termín: 14.- 15. 9., 2. - 3. 11. a 30. 11. 2017,

lektoři: Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama, Mgr. Iva Macková

 

 

 

 

zaklady spravniho rizeni kurz II pol-mZáklady správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

8 vyučovacích hodin, 1 den vzdělávání,

termín: 21. 9. 2017,

lektorka: JUDr. Nicol Bednáříková

 

 

 

 

na reseni orientovany pristup v praci s detmi a mladezi kurz II pol-mNa řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín: 5.- 6. 10. 2017,

lektorka: Mgr. Alena Dzurňáková

 

 

 

 

facilitace skupinovych setkani II pol-mFacilitace skupinových setkání 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín: 12. – 13. 10. 2017,

lektorky: Mgr. Vladimíra Jůzová, Mgr. Alena Dzurňáková, JUDr. Nicol Bednáříková

 

 

 

 

aplikace prvku arteterapie v socialni praci II pol 2017-mAplikace prvků arteterapie v sociální práci

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín 19. – 20. 10. 2017,

lektorky: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martina Malenová

 

 

 

 

mentorink v socialni praci II pol 2017-mMentorink v sociální práci 

16 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín 23. – 24. 11. 2017,

lektorky: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Iva Macková

 

 

 

 

Kapacita jednotlivých kurzů je max. 12 osob.

 

Možnost přihlášení pouze elektronickou formou na webu TREMEDIAS, sekce přihlášky,  zde

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 967 323

 

 

 

Přehled nabízených kurzů pro 2. pololetí 2019:   letak vzdelavani 2 pol 2019 m

Koučovací přístup v praxi sociální práce

Využití mediačních technik při konfliktu v rodině

Cochemský model pro pomáhající profese

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

       Název kurzu s               akreditací MPSV               cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce

2015/0785-SP,


sociální pracovníci

 

Mgr. Alena Dokulilová,  

Mgr. Jana Kazíková,

Mgr. Iva Macková


19. - 20. 9. 2019

17. - 18.10.2019

8.11.2019

/ 40 hod.

Penzion Na Pilce

Petrovice 151

Okříšky

9.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

východiska koučování, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování; využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem; nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta; zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient; proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků; strategie zaměřené na řešení situace klienta; model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů; typologie klientů a jejich koučovatelnost; nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce; rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem. Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání (bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití inspirativních technik pro přímou práci s klienty.

 

Možnost přihlášení do: 6. 9. 2019    Přihlásit

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Využití mediačních technik při konfliktu v rodině

A2017/0558-SP 


sociální pracovníci

Mgr. Vladimíra Jůzová

Mgr. Alena Dokulilová  

JUDr. Nicol Bednáříková

21. - 22.11 2019
/ 16 hod.

Penzion Na Pilce

Petrovice 151

Okříšky

3.600,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty hlubší orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Umožní praktický nácvik účinného řešení sporů v rodině za využití mediačních technik, přičemž důraz bude kladen na osvojení si dovednosti vést setkání rodičů, případně dalších členů rodiny při emočně vypjatých situacích. Účastníci budou po absolvování vzdělávacího programu schopni účinně mapovat konflikt, pracovat s rozdílnými zájmy stran a využívat vhodné techniky práce s flipchartem.
U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí v oblasti využívání pokročilých mediačních technik v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.
Kurz navazuje na základní kurz Úvod do mediace, jehož úspěšné absolvování je podmínkou vstupu do navazujícího kurzu. Kurz bude realizován v prezenční formě za využití interaktivních metod, tréninku vybraných mediačních technik a praktického nácviku na modelových mediačních kazuistikách.

 

Možnost přihlášení do: 1. 11. 2019         Přihlásit

   

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Cochemský model pro pomáhající profese

A2017/0561-SP 

sociální pracovníci

 

Mgr. Vladimíra Jůzová


Mgr. Alena Dokulilová

5. 12. 2019
/ 8 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

1.800,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Hlavním zaměřením programu je objasnění základních principů interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu, tzv. Cochemského modelu. Účelem interdisciplinární spolupráce je efektivnější přístup a řešení případů spojených se sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD), znalost a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů a organizací včetně prohlubování vzájemných kontaktů. Jednotlivé profese (sociální pracovníci, soudci, mediátoři, psychologové) by se neměly stát nástrojem pro vzájemný boj rodičů, ale měly by být podporou pro rodiče při zvládání konfliktu, nebo případně řízení tohoto konfliktu převzít.
Základní metodou je propojení kompetencí a úkonů jednotlivých profesí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a byly činěny pokud možno automaticky. Interdisciplinární spolupráce se při řešení rodičovských konfliktů nejvíce osvědčuje, pokud je uplatňována od prvního kontaktu rodičů s úřady. Postup je rychlejší a rodičům nedává moc velký prostor k taktizování. V takových případech rovněž působí nejefektivněji nařízená opatření a největší procento rodičů nakonec dospěje k fungující dohodě. To je také hlavní důvod, proč by odborníci měli usilovat o navázání spolupráce mezi sebou. K takové spolupráci je nezbytné orientovat se v možnostech a postupech kolegů z dalších profesí a vědět, jakým způsobem vzájemně provázat své úsilí.

 

Možnost přihlášení do: 15. 11. 2019         Přihlásit

 

 

 

Joomla templates by a4joomla