Aktuality

15. prosince 2023

Příběh Kryštof

K práci kuchaře motivovaný mladý muž Kryštof se rozhodl pro změnu své profesní kvalifikace a úspěšně absolvoval rekvalifikaci v oboru „Kuchař teplých pokrmů“ a následně nastoupil na nově vytvořené pracovní místo u Třebíčské cateringové společnosti.

Příběh Kryštofa v projektu „Pojďme začít“ má svůj počátek v září 2023, kdy se Kryštof zúčastnil první konzultační schůzky s členkou týmu TREMEDIAS zprostředkované Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Následně se Kryštof rozhodl pro vstup do projektu s jasným cílem využití individuální podpory pro získání rekvalifikace na pracovní pozici kuchař. Kryštof je absolventem středoškolského vzdělání v oboru „Informační technologie“, tento obor však nenaplňoval jeho očekávání v pracovním uplatnění. Příležitostí pro Kryštofa byla tedy změna pracovní kvalifikace. Na konci listopadu získal Kryštof „Osvědčení o profesní kvalifikaci kuchař teplých pokrmů“ s akreditací MŠMT v rozsahu 154 hodin, přičemž větší část časové dotace rekvalifikace tvořila praxe. Rekvalifikaci Kryštof absolvoval u autorizované osoby paní Vlasty Vičanové z Vílance, která díky svému profesionálnímu a současně lidskému přístupu dala šanci mladému muži se specifickými vzdělávacími potřebami (těžké sluchové postižení) a umožnila mu absolvování rekvalifikace za podpory tlumočnice znakového jazyka. S nově získanou profesní kvalifikací nastoupil Kryštof od prosince 2023 na nově vytvořené pracovní místo kuchaře a splnil si svůj sen. Z muže se „zájmovým vařením“ se stal „profesionálním kuchařem“.

6. listopadu 2023

"Když řešení diskutují, vytvářejí a přijímají lidé, kterých se týká, je dosaženo efektivnějších výsledků."

První listopadový den jsme strávili ve velmi milé společnosti kolegů z organizace Portimo, o.p.s., kteří projevili zájem o náš akreditovaný kurz Vedení skupinových setkání. Snažili jsem se společně nacítit do potřeb a očekávání všech aktérů setkání, zvědomovali jsem si, jak důležitá je fáze přípravy, vystavovali jsme pevné pilíře facilitace, diskutovali možná rizika a to, jak je ošetřit.

Díky zpětné vazbě věříme, že energie a čas, který jsem tématu všichni věnovali, bude dobře zúročen nejen v Multidisciplinárním týmu okolo dítěte, které Portimo realizuje.

2. listopadu 2023

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

Do méně známých končin profesního života se vydal tým třebíčských sociálních pracovníků společně s lektorkami TREMEDIAS v rámci vzdělávacího programu „Intervence sociálního pracovníka v systému klienta“. Ve dvoudenním setkání byla příležitost vydat se do ne/známých končin koučovacího přístupu ve vazbě na práci se systémem klienta. Účastníci měli například příležitost prozkoumávat své profesní role a Ego stavy (Rodič, Dítě, Dospělý) skrze které vstupují do vztahů s klienty a zamýšlet se nad dopady způsobů svých intervencí.

26. září 2023

Projekt: Pojďme začít

Už do prvních dnů realizace našeho projektu zaměřeného na společenskou a pracovní integraci tzv. NEETS navazujeme spolupráci s podpůrnou sítí v Kraji Vysočina, zde na Metodickém setkání sociálních kurátorů, vězeňské služby a probační a mediační služby.

6. září 2023

Pojďme začít

CZ.03.01.01/00/22_019/0000583                        

Od 1. září letošního roku nabízí TREMEDIAS, spolek, účast v projektu podpory pracovní integrace ekonomicky neaktivních mladých osob do 30 let bez praxe na trhu práce v regionu Třebíčska a Jihlavska (s bydlištěm v Kraji Vysočina). 

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.