Participace dětí a dospívajících

Participace představuje celou škálu různého stupně zapojení dítěte do rozhodování ve věcech, které se ho týkají. Považujeme ji za mimořádně důležitý prostředek posílení a zmocnění dětí a dospívajících, a to zejména skrze informování, zapojení, hledání řešení a spolurozhodování.

Inovativně, od roku 2021, provozuje spolek Dětské centrum TREMEDIAS. Tým dětských specialistů v něm nabízí pomoc a podporu dětem a dospívajícím formou participace, tedy zapojením dítěte do řešení rodinných záležitostí, nejčastěji v situacích, které se týkají dítěte při rozchodu jeho rodičů s cílem podpory práva dítěte žít se svými rodiči a být s nimi v kontaktu. Dětské specialistky TREMEDIAS jsou často v roli tlumočníků z dětské řeči do té dospělácké a naopak. Skrze ně mohou děti víc porozumět tomu, co se právě děje v souvislosti s rozchodem jejich rodičů, mohou se ptát na to, co je v souvislosti s tím zajímá nebo čeho se obávají. Současně mají prostřednictvím nich možnost vzkázat rodičům a dalším dospělým své postoje, pocity, názory a strachy, které tlumočí do dospělácké řeči. Dětské specialistky rády děti podporují v tom, aby měly svůj sen, který společně tvoří. Bezpečně provází děti při řešení konfliktu jejich rodičů. Snaží se být jim oporou, podporovat je v jejich rozhodování a v tom, aby je dospělí slyšeli. Také je informují o záležitostech, které je čekají nebo se mohou stát. Při práci s dětmi využívají různé techniky či pomůcky jako např. inspirační karty či hračky, a to tak, aby děti bavily a zároveň pro ně byly užitečné. Mají s dětmi dohodu, že ony jsou ty, které si řeknou, co světu dospělých chtějí sdělit a plně to respektují.

Kontakt s dětmi či dospívajícími probíhá v dětské konzultovně Centra pro děti v Třebíči, na adrese:

Kontaktní osoba

Mgr. Alena Dokulilová

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.