Koučování​

Koučování považujeme za významnou podporu na cestě k budoucí pozitivní změně, a to prostřednictvím stanovení cílů, vytváření vize, strategických plánů, hledání talentu a rozvoje nových vlastností a schopností.

Tým TREMEDIAS disponuje kvalifikovanými kouči, kteří v procesu partnerské podpory provází klienty na cestě budoucí pozitivní změny, podporují hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti – osobní, rodinné, profesní či zájmové. Kouč není trenér ani poradce, je nestranným podporovatelem klienta, pracuje výhradně s jeho tématy a zakázkami s využitím potenciálu klienta. Jedná se o účinnou metodu osobního rozvoje, která formou vedeného rozhovoru pomáhá klientům k uvědomění si toho, co přesně chtějí jinak a proč, k objevení možných i nemožných cest, jak toho dosáhnout, k vykročení a vytrvání na vybrané cestě. Umožňuje jim podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu, najít v sobě to nejlepší řešení své situace, zvýšit zodpovědnost a důvěru v sebe. V procesu strukturovaného rozhovoru je využíváno různých technik jako např. práce s vizí, s životním záměrem, balanční kolo, mentální mapování, škálování, inspiračních karet, práce se SMART cílem apod.

 Délka jedné konzultace je obvykle 60 min., většinou se jedná o více kontinuálně navazujících setkání rozložených v čase dle potřeb klienta.

Koučovací setkání je realizováno v prostorách spolku TREMEDIAS na adrese:

Kontaktní osoba

Mgr. Iva Macková

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.