Mediace

Mediace je způsob efektivního řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je fungující dohoda, která reflektuje zájmy a&nbsppotřeby všech stran.

V TREMEDIAS ji vnímáme jako metodu prevence, zmírňování či řešení konfliktů, jejímž cílem je předcházet dalším soudním sporům dle principu „normální je se nesoudit“.

Tým mediátorů TREMEDIAS nabízí klientům rodinnou mediaci již od svého vzniku v roce 2008. Mediace je&nbspposkytována převážně rodičům, kteří senacházejí v&nbspobtížené životní situaci a chtějí nebo potřebují, také s&nbspohledem na své děti, najít řešení pro svůj partnerský či&nbsprodičovský konflikt.

V mediaci mají obě strany sporu možnost vyjádřit své postoje, zájmy a potřeby k daným tématům, vyslechnout si postoje, potřeby a zájmy druhé strany a společně hledat řešení. Díky tomu, že je u jednání přítomen mediátor, tedy nestranná kompetentní osoba, která proces vyjednávání citlivě vede, mají obě strany významně zvýšené šance se na svých tématech a sporných bodech dohodnout. Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu, tedy rodiče za procesní podpory mediátora.

20230203_163102

Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i případných opatření. Pro vstup do mediace je ze strany rodičů nutné, aby absolvovali edukaci, která je vnímána jako nezbytný předstupeň mediačního procesu. Časová dotace edukace je 1,5 hodiny a mediačního setkání 3 hodiny.

Mediační setkání je realizováno v prostorách spolku TREMEDIAS na adrese:

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimíra Jůzová

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.