Psychoterapie

Terapeuti TREMEDIAS poskytují psychoterapii zaměřenou nikoliv na analýzu obtíži, ale na jejich řešení.  Společně s klienty hledají za využití různých zdrojů podpory cestu k jejich žádoucí životní změně. Tuto změnu považují vždy za jedinečnou a ryze individuální.

TREMEDIAS nabízí podporu formou psychoterapie, jejímž cílem je vyřešit či zmírnit potíže klienta. Díky tomu dochází také zpravidla k zvýšení úrovně sebepoznání, sebepřijetí, seberealizace a sebeocenění. Psychoterapie pomáhá dosáhnout širšího náhledu na sebe sama, uvědomit si zaběhnuté vzorce myšlení a chování, odkrýt smysl a celkově dosáhnout vyšší kvality života a naplnění potenciálu. Je možností, jak lépe poznat sami sebe, porozumět dynamice ve vztazích a rozvíjet svůj potenciál tak, aby život směřoval k naplnění a ke zdraví. Psychoterapie je nabízena jako forma podpory nejen dospělým, ale i dospívajícím či dětem, jedná se o tzv. krátkou terapii vycházející z přístupu zaměřeného na řešení a modelu Kid’s skills.

 Délka jedné terapie je obvykle 60 min.

Psychoterapeutické setkání je realizováno v prostorách spolku TREMEDIAS na adrese:

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimíra Jůzová

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.