Grantové poradenství

Tým spolku TREMEDIAS realizuje od roku 2010 vlastní projekty MPSV ČR z oblasti rodinné politiky, Evropského sociálního fondu a později i z dotačních zdrojů Norských fondů. Na základě získaných zkušeností s tvorbou projektových záměrů a jejich realizací nabízí spolupráci dalším organizacím v oblasti státní správy i neziskového sektoru při zpracování jejich projektových záměrů.

V období let 2012 až 2022 tým TREMEDIAS zajišťoval zpracování projektových záměrů a současně se spolupodílel na realizaci projektů přímým výkonem odborných pozic projektových a finančních manažerů, odborných garantů, facilitátorů, mediátorů, supervizorů, metodiků, lektorů či mezioborových pracovníků. Jednalo se například o Městské úřady Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Polička, Králíky, Znojmo, Pohořelice či Mikulov v projektech podporujících rozvoj profesionalizace sociální práce ve státní správě. V oblasti neziskového sektoru spolupracoval s organizacemi sociálních služeb zaměřujících se na posilování kompetencí u osob se zrakovým hendikepem: TyfloCentrum Jihlava, Mathilda nadační fond, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Praha. U osob se sluchovým hendikepem se jednalo o opakovanou projektovou součinnost s Centrem neslyšících a nedoslýchavých Kraje Vysočina, a to v kontextu sociálního začleňování zdravotně znevýhodněných osob a jejich integrace na trh práce. I nadále nabízíme grantové poradenství a podporu při zpracování projektových záměrů z dotačních titulů MPSV ČR, ESF i dalších zdrojů. V případě zájmu nás kontaktujte k dohodě na podmínkách spolupráce.

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Prokopová

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.