Edukace rodičů

Edukaci rodičů považujeme za důležitou součást (předstupeň) rodinné mediace a terapie. Jejím cílem je poskytnout rodičům co nejvíce objektivních informací k situaci, v níž se pocitli, a nasměrovat je k tomu, aby o výsledku jejich konfliktu rozhodli v zájmu svých dětí oni sami.

Poskytujeme individuální jednorázovou edukaci rodičů a osob, které se podílejí na péči o děti s cílem eliminace jejich ohrožení, snížení napětí mezi rodiči a minimalizaci konfliktu. Snažíme se o zplnomocnění rodičů k uchopení své rodičovské role na základě racionálních rozhodnutí. Rodiče jsou lektorem edukace seznámeni se základními teoreticko-právními východisky, která jsou v české legislativě a jimiž se řídí soudy a OSPODy, jsou informováni o obecných a specifických potřebách svých dětí, o způsobu reakce dětí na zátěžové situace, jsou podporování ve zdravém uchopení své rodičovské role a vedeni k zohledňování potřeb svých dětí.

Délka jedné edukace je obvykle 90min, její absolvování je předpokladem pro vstup do řady dalších nabízených služeb.

Edukace rodičů probíhá v konzultovně TREMEDIAS na adrese:

Kontaktní osoba

Mgr. Alena Dokulilová

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.