Vzdělávání s akreditací MPSV

Vzdělávání s akreditací MPSV

Realizaci vzdělávacích programů TREMEDIAS s akreditací MPSV pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné sjednat s kontaktní osobou.

Tým lektorů spolku TREMEDIAS nabízí zajištění neakreditovaných vzdělávacích programů v oblasti pomáhajících profesí dle aktuálních vzdělávacích potřeb týmů či organizací na základě vzájemné dohody.

Kontaktní osoba

Mgr. Iva Macková

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.