Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

„Loď, která se nikdy neodváží opustit kotviště, nikdy neztroskotá, to ale není její účel. Podobně lidská bytost, která se nikdy neodváží vydat se do neznámých končin svého života, se nikdy nezraní – to však není smyslem lidského života. Byli jsme stvořeni, abychom procházeli růstem, k němuž dochází, když se vydáme jako cestovatelé životem do cizokrajných míst.“

 

Do méně známých končin profesního života se vydal tým třebíčských sociálních pracovníků společně s lektorkami TREMEDIAS v rámci vzdělávacího programu „Intervence sociálního pracovníka v systému klienta“. Ve dvoudenním setkání byla příležitost vydat se do ne/známých končin koučovacího přístupu ve vazbě na práci se systémem klienta. Účastníci měli například příležitost prozkoumávat své profesní role a Ego stavy (Rodič, Dítě, Dospělý) skrze které vstupují do vztahů s klienty a zamýšlet se nad dopady způsobů svých intervencí.

A jaké byly odezvy účastníků?

Přinášíme několik odpovědí…

Které z dílčích témat kurzu bylo pro vaši praxi nejpřínosnější?

  • teorie rolí – sebepoznání
  • praktické ukázky a nácvik koučovacího přístupu s možností využití v sociální práci
  • Ego stavy – rodič, dítě, dospělý, podněty k zamyšlení, jak to mám já ve vztahu s klienty
  • práce na seberozvoji vlastního JÁ
  • nové přístupy a postupy pro praxi

Co považujete za silné stránky lektorského zajištění?

  • profesionalita, lidskost, znalost
  • odbornost, empatie, kreativita
  • schopnost nadchnout pro nové přístupy a pohledy na sociální práci

Děkujeme za příležitost vstoupit společně se sociálními pracovníky do méně známých končin.

Mgr. Alena Dokulilová a Mgr. Iva Macková

Říjen 2023

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.