Realizované kurzy

Realizované kurzy

Kurzy pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jsou založené na rozvoji profesních kompetencí, a to rozšiřováním znalostí a nácvikem dovedností. Lektoři týmu TREMEDIAS podporují cestu sebezkušenosti a vzájemného učení se. Kurzy jsou pořádány formou otevřených kurzů či „na zakázku“ jednotlivých organizací s místem realizace dle dohody.

Ze zpětných vazeb účastníků kurzů „Koučovacího přístupu v sociální práci“ směrem k lektorům kurzu:

 • „Chci poděkovat za celé školení, které bylo neuvěřitelné! Myslím to opravdu pozitivně: hodně jsem se naučila, rozšířily se mi obzory, mám k dispozici novou metodu využitelnou v mé práci, cítila jsem se s vámi hodně dobře, celkově jsem si to užila, odpočinula jsem si, pobavila jsem se… a navíc jste dokázali posílit náš kolektiv!“
 • „Oceňuji odbornou úroveň lektorů, jejich erudici, neměnil bych lektorské složení“
 • Výborná komunikace, ujišťování o srozumitelnosti, přátelská atmosféra“
 • „Za silné stránky považuji střídání a vzájemné doplňování lektorů, schopnost zaujmout, navodit pozitivní atmosféru…mým doporučením je udržet stávající lektorský tým“
  Co nového jste se v kurzu naučili a v čem vám to může pomoci ve vaší praxi sociální práce?
 • „Oceňuji důraz na proces v koučování přenositelný do přímé práce s klienty a konkrétní techniky pro přímou práci s nimi
 • „Za nejpřínosnější považuji v kurzu sebezkušenost a prožitkové metody, vše přenositelné do mé praxe“.
 • „Rozšířila jsem si uvědomění, více respektuji systém klienta, jeho čas, dynamiku projevu…“
 • „Získala jsem inspirace k používání nových kreativních postupů, jak pracovat s emocemi a nové metody koučování.“
 • „Za profesně užitečné považuji téma rolí, kompetencí a zodpovědnosti…odnáším si větší nadhled pro příběh klienta a pokoru ve vztahu ke klientovi.“
 • „Po kurzu umím více aktivně naslouchat, reflektovat a ptát se silnými otevřenými otázkami.“
 • „Jsem obohacen o uvědomění si nových skutečností, především jsem si uvědomil, jak je důležitá role sociálního pracovníka v systému klienta, jsem vědomější ve svém vlivu na klienta a dopadech mých intervencí v jeho systému.“
Jak hodnotíte srozumitelnost obsahu kurzu?
 • „Oceňuji přehlednost obsahu a struktury vzdělávání, názornost a možnost se doptávat.“
 • „Kurz předčil moje očekávání, inspirativní obsah. Jsem velmi spokojená.“
 • „Propojení teorie s praxí a praxe s teorií. Děkuji za využití prožitkových technik, které ukotvují teoretické znalosti.
Jaké jsou vaše inspirace ke zlepšení kurzu?
 • Nemám nápady ke zlepšení, za mne skvělé zázemí, zabezpečení a vysoká úroveň výuky. Jen tak dál.
 • Více vzdělávacích dnů!

"Když řešení diskutují, vytvářejí a přijímají lidé, kterých se týká, je dosaženo efektivnějších výsledků."

První listopadový den jsme strávili ve velmi milé společnosti kolegů z organizace Portimo, o.p.s., kteří projevili zájem o náš akreditovaný kurz Vedení skupinových setkání. Snažili jsem se společně nacítit do potřeb a očekávání všech aktérů setkání, zvědomovali jsem si, jak důležitá je fáze přípravy, vystavovali jsme pevné pilíře facilitace, diskutovali možná rizika a to, jak je ošetřit.

Díky zpětné vazbě věříme, že energie a čas, který jsem tématu všichni věnovali, bude dobře zúročen nejen v Multidisciplinárním týmu okolo dítěte, které Portimo realizuje.

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

Do méně známých končin profesního života se vydal tým třebíčských sociálních pracovníků společně s lektorkami TREMEDIAS v rámci vzdělávacího programu „Intervence sociálního pracovníka v systému klienta“. Ve dvoudenním setkání byla příležitost vydat se do ne/známých končin koučovacího přístupu ve vazbě na práci se systémem klienta. Účastníci měli například příležitost prozkoumávat své profesní role a Ego stavy (Rodič, Dítě, Dospělý) skrze které vstupují do vztahů s klienty a zamýšlet se nad dopady způsobů svých intervencí.

V letech 2017 až 2022 realizoval tým TREMEDIAS kurzy v těchto tématech:

 • Vedení skupinových setkání
 • Úvod do mediace
 • Využití mediačních technik při konfliktu v rodině
 • Intervence sociálního pracovníka v systému klienta
 • Techniky koučovacího přístupu v sociální práci
 • Dramatický trojúhelník v sociální práci
 • Aplikace prvků arteterapie v sociální práci
 • Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním
 • Koučovací přístup v praxi sociální práce

Kontaktní osoba

Mgr. Iva Macková

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.